Auteur

Arjen Gielen

Voer de regie over de woningmarkt niet alleen voor de korte termijn

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt het hernemen vanuit het Rijk van de regie in de woningmarkt centraal, om tot meer woningbouw en een versnelde verduurzaming te komen. Het is goed dat de minister focust op deze kortetermijn-uitdagingen, maar uitdagingen op de lange termijn moeten niet worden vergeten.

Maatwerk in woonfinanciering

Er is de afgelopen jaren flink ingegrepen in de woning- en hypotheekmarkt. Wij hopen door dit dossier mogelijk te maken, bij te dragen aan een goede en nuttige discussie over wonen en hypotheken.