Ga direct naar de content

Maatwerk in woonfinanciering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 13 2017

Er is de afgelopen jaren flink ingegrepen in de woning- en hypotheekmarkt om de risico’s zoals we die in de crisis hebben ervaren, in te perken. Terwijl de politiek nog worstelt met vragen als ‘Is er nu voldoende ingegrepen?’, ‘Moeten we soms verder gaan?’ en ‘Zijn we te ver gegaan en is het nu onnodig lastig voor groepen mensen om een eigen woning aan te schaffen?’ ontwikkelt de markt zich in een razend tempo. Er lijkt een groeiende behoefte te bestaan aan maatwerk in hypotheken.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) past zich aan deze behoefte aan. Twintig jaar geleden liepen we bij het WEW voorop in termen van prudentie in verstrekkingsnormen en droegen we bij aan de totstandkoming van een ‘verantwoorde standaardhypotheek’ door de ontwikkeling van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en het opnemen van specifieke leennormen als voorwaarde voor het verkrijgen van de NHG. Er was toen een enorme variëteit aan hypotheken, met een politiek die betrekkelijk weinig grenzen stelde zodat consumenten te veel risico konden nemen – met mogelijk nadelig gevolgen voor henzelf en voor de economie als geheel.

Nu zien we bij het WEW juist de extra noodzaak in voor meer ruimte en maatwerk, en zetten we ons wederom in voor standaardisatie van dat maatwerk. De verantwoorde standaardhypotheek is min of meer de norm geworden. De uitdaging ligt erin om juist meer ruimte te bieden voor groepen die door de aanscherping van leennormen onnodig in de knel komen.

Arjen Gielen

Inspelend op deze nieuwe realiteit werkt het WEW daarom sinds 2015, vanuit diezelfde missie, aan het mogelijk maken van meer maatwerk en meer variëteit in hypotheken, met een vernieuwde NHG. Nog altijd vanuit hetzelfde perspectief – toegankelijkheid, betaalbaarheid en stabiliteit van de woonfinanciering – snijden we nu financiering op maat toe voor flexwerkers, zzp’ers, verduurzaming van de woning of om prettig en comfortabel oud te kunnen worden in je eigen woning. Daar ligt nog veel werk op ons te wachten.

Maar hoewel het WEW vindt dat het een goede bijdrage aan een gezonde woningmarkt kan en moet leveren, past ons ook bescheidenheid. Wij bieden maar een deel van de oplossingen voor de woning- en hypotheekmarkt. Er zijn vele ontwikkelingen gaande, en veel spelers betrokken, en het effect van alles samen op economie en samenleving is groot. Reden genoeg om daar eens wat dieper in te duiken!

U vindt hierbij een divers en compleet ESB-dossier. Veel artikelen en columns, allemaal met de financiering van de eigen woning als centraal thema. Met ­actueel onderzoek, over actuele beleidsvragen, over actuele marktontwikkelingen, gecompleteerd met een aantal interessante opinie-artikelen. In de redac­tionele samenvatting worden alle artikelen besproken.Wij hopen in ieder geval, door dit dossier mogelijk te maken, bij te dragen aan een goede en nuttige discussie over wonen en hypotheken.

Ik wens u veel leesplezier!

Inhoud


Lenen om te wonen

Ten geleide: Maatwerk in woningfinanciering
Arjen Gielen

Samenvatting: Beperk hypotheekrisico met kansen voor starters
Jasper Lukkezen

Interview met Charles Goodhart
Ruben van Oosten

Ondanks strengere regelgeving blijft hypotheekschuld oplopen
Senne Janssen & Teunis Brosens

Vijf jaar geleden in ESB

Lening

Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt
Kai Gidding, Jeroen Nieuweboer & Noortje Pouwels-Urlings

Beperking hypotheekrisico zichtbaar met loan level data
Dorinth van Dijk, Marc Francke & Mauro Mastrogiacomo

Koppeling data over hypothecaire leningen kan woningmarktbeleid verbeteren
Machiel van Dijk & Benedikt Vogt

Inkomensnormen voor hypotheken
Marcel Warnaar & Jasja Bos

Nationale Hypotheek Garantie, een terugblik
Robin Fransman

Los het loan-to-value-probleem pragmatisch op
Christian Lennartz

Vorig jaar in ESB: Hypotheekverzekeringen

Belasting

Belastingsubsidies eigen woning zijn slooprijp
Flip de Kam

Prikkels voor aflossen
Elvira Quaden, Sander Methorst, Nikki Kersten & Joost Baeten

Symptoombestrijding
Rob Mulder & Nico Stolwijk

Bouw hypotheekrenteaftrek versneld af
Hugo Priemus & Sweder van Wijnbergen

Twaalf jaar geleden in ESB

Schuld

De macro-economische gevolgen van hypotheekschuld
Dirk bezemer & Lu Zhang

Verschuivingen in de financiering van hypotheekschuld
Jan Kakes, Herwin Loman & Remco van der Molen

Lenen om te wonen (infographic)

Mobiliteit bij hoge hypotheekschuld
Sander van Veldhuizen, Benedikt Vogt & Bart Voogt

Interview met Adair Turner
Ruben van Oosten

Innoveer bij hypotheken!
Dirk Schoenmaker

Vijf jaar geleden in ESB: Hollands hoge hypotheekrentes

Naschrift: Doe eens een rondje Europa
Edward Feitsma

Auteur

Categorieën