Auteur

Anne Gielen

Sociaal-economische ongelijkheid in Nederland voor en tijdens de pandemie

Ongelijkheid is een belangrijk thema in het maatschappelijke en politieke debat. Door de coronapandemie zijn reeds bestaande verschillen in de Nederlandse samenleving onder een vergrootglas terechtgekomen, en zijn deze verschillen soms verder vergroot. Hoe groot is de ongelijkheid in Nederland en wat zijn hierbij de beleidsuitdagingen?

Activering werkloze grootvaders beïnvloedt leerresultaten van kleinkinderen

Activering van ouderen op de arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt voor beleidsmakers. Maar wat betekent die activering voor de andere activiteiten die niet-werkende ouderen ondernemen? Wat is het effect op de arbeidsparticipatie van kinderen van de grootouders en de leerresultaten van klein­kinderen als de mogelijkheden tot informele zorg en opvang door grootouders worden beperkt?

Zelfselectie en economische integratie van Surinaamse migranten over generaties

Met de recente toestroom van migranten naar Europa rijst de vraag opnieuw of ze erin zullen slagen om succesvol te integreren. In hoeverre kan de economische achterstand ten opzichte van autochtonen over meerdere generaties verminderen, en hoe belangrijk zijn de kenmerken van ouders bij aankomst in Nederland?

Nederland verloor tijdens de vorige crisis koppositie inkomensmobiliteit

Recent onderzoek laat zien dat de inkomensmobiliteit in Nederland de laatste jaren is gedaald. Kinderen overtreffen het inkomen van hun ouders minder vaak. Maar hoe verhoudt de Nederlandse situatie zich tot andere Europese landen en de VS?

WAO-hervorming jaren negentig heeft ook intergenerationeel effect

In de jaren negentig is het arbeidsongeschiktheidsstelsel ­hervormd omdat het grote aantal mensen met een WAO-uitkering een ­zware wissel op de overheidsfinanciën trok. Inmiddels zijn ook de kinderen van ­toenmalige ­uittreders oud genoeg om te werken: welk effect heeft de ­hervorming op hun arbeidsmarktpositie?

Nadelige gezondheidseffecten van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen


Ongelukkige werklozen vinden niet sneller een baan


Arbeidsparticipatie in beweging


Arbeidsparticipatie in beweging


Promotie


Prestatieloon en productiviteit


Participatietop of participatieflop


Ontslag op volgorde


Kosteneffectiviteit van energiesubsidies


Klimaat en economie


Over het kind en het badwater


Voor wat het waard is!


Koude kermis in Kyoto?