Ga direct naar de content

We exporteren meer naar nieuw euroland Kroatië dan we importeren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 13 2023

Op 1 januari 2023 verruilde Kroatië de Kroatische kuna voor de euro. Hiermee is Kroatië het twintigste land met de euro en treedt het tegelijkertijd toe tot de Schengenzone. Mogelijk zal deze ontwikkeling tot nauwere economische banden met Nederland leiden. Hoe ziet onze economische band met het nieuwe euroland er nu uit?

Kroatië heeft ten opzichte van Nederland een relatief kleine economie. Gemeten naar bruto binnenlands product is zijn economie ongeveer vijftien keer kleiner dan die van Nederland.

Voor de financiële relatie tussen Kroatië en Nederland kijken we naar de lopende rekening. Dat is onderdeel van de betalingsbalans en bevat alle ontvangsten en uitgaven van internationale handel in goederen en diensten en transacties in primaire en secundaire inkomens. Ons land kent een structureel positief saldo op de lopende rekening met Kroatië. Dit betekent dat de ontvangsten vanuit Kroatië groter zijn dan onze bestedingen aan dat land.

Veruit het grootste deel van het positieve saldo op de lopende rekening met Kroatië komt doordat onze export van goederen fors groter is dan onze import. Omdat onze import relatief stabiel is maar onze export een stijgende trend toont, stijgt ook het saldo op de goederenrekening. Het saldo op de dienstenrekening schommelt door de jaren heen: er is sprake van een seizoenseffect door uitgaven aan zomervakanties naar Kroatië.

Bovenop handel in goederen en diensten komen de primaire inkomens (grensoverschrijdende inkomens op arbeid of kapitaal, zoals loon en dividend) en secundaire inkomens (bijvoorbeeld pensioenuitkeringen en belastingen). Het saldo op secundaire inkomens met Kroatië is zeer beperkt terwijl het saldo op primaire inkomens structureel positief is. Dit komt voornamelijk door inkomsten uit buitenlandse directe investeringen van Nederland in Kroatië. 

De toetreding tot de euro en de Schengenzone zal naar verwachting de concurrentiepositie van Kroatië versterken, waardoor het makkelijker internationale investeerders zal weten aan te trekken. Door de stabiele ruilvoet met andere eurolanden, waaronder Nederland, wordt ook handel onderling gemakkelijker. Aangezien dit zowel de ontvangsten- als de uitgavenkant beïnvloedt, zal de tijd leren wat het effect zal zijn op het onderlinge lopende rekening saldo.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie