Ga direct naar de content

“Er mag normatief gedacht worden”

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 11 2021

Afgelopen maand bracht Our New Economy een rapport uit over de ‘wellbeing economy’, waarin ook een voorstel werd gedaan voor de Balken-endenorm in het bedrijfsleven. Wij spraken hierover met de Sam de Muijnck, hoofdeconoom bij Our New Economy.

Sam de Muijnck: Hoofdeconoom bij Our New Economy

Blij met alle aandacht voor jullie rapport?

“Het was leuk dat ons rapport in de media aandacht kreeg, alleen was het wel jammer dat alle aandacht ging naar die ene bijzin over de Balkenendenorm in het bedrijfsleven. Ik had natuurlijk gehoopt dat mensen meer naar het hele verhaal zouden kijken. De media benaderden ons ook alsof wij een wetsvoorstel hadden gedaan, maar dat was verre van het geval. En daarbij, in ons rapport ging het bijvoorbeeld ook over de bijstand en ik zou willen dat er voor dat deel meer aandacht was geweest.

Het is niet verrassend dat daar in de media geen aandacht voor was. Het is ook een breder probleem in maatschappelijke discussies dat incidenten en dingen die er boeiend uitzien veel aandacht krijgen, terwijl we de belangrijke, structurele vraagstukken – die iets meer in de details zitten – over het hoofd zien.”

Waarom hebben jullie het rapport geschreven?

“Bij Our New Economy willen we het economisch denken vernieuwen. Als kerngedachte hanteren wij hierbij dat de economie moet focussen op het leiden van goede levens binnen de grenzen van de aarde. De economie moet dus niet alleen kijken naar economisch groei, maar juist naar brede welvaart.

Het vernieuwen van het economisch denken doen we via projecten die zich richten op verschillende terreinen, zoals het middelbaar onderwijs en het beleid. Het rapport dat vorige maand verscheen, had bijvoorbeeld als doel te beschrijven hoe we naar een wellbeing economy gaan.”

Hoe onderscheidt Our New Economy zich van andere organisaties zoals de planbureaus en de SER?

In de eerste plaats onderscheiden wij ons doordat we ons specifiek richten op het vernieuwen van het economisch denken. Onze focus is echter wel breed. We richten ons bijvoorbeeld niet alleen op de financiële sector, zoals het Sustainable Finance Lab doet.

Daarnaast onderscheiden we ons van bijvoorbeeld de planbureaus doordat we onafhankelijk kunnen handelen. Our New Economy is daarin ook het beste te vergelijken met een denktank, zoals die vooral in de VS en het VK bestaan, waarbij er ook expliciet normatief gedacht mag worden.

Ten slotte is het ook goed om te noemen dat wij een club van jonge economen zijn. Nieuwe generaties zorgen vaak voor een vernieuwing van het economisch denken en dit zie je bijvoorbeeld terug in de opkomst van de studentenbeweging Rethinking Economics. Het betekent uiteraard niet dat oudere economen geen nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen, maar vernieuwing kan soms geen kwaad. Niet voor niets wordt er wel eens gezegd dat ‘de wetenschap vooruit gaat met elke begrafenis’.”

Maar worden jullie als jonge groep dan wel serieus genomen?

“Ja, dat worden we zeker! Ons eerste rapport was bijvoorbeeld onderdeel van het Future Market Consultation-project, dat Govert Buijs samen met Jan Peter Balkenende heeft opgezet. Dat zulke namen bereid zijn om met ons te werken, laat zien dat er ook vanuit de wetenschap oog is voor een nieuwe kijk op het economisch denken.”

Auteur

Categorieën