Ga direct naar de content

Vergroening elektriciteitssector loopt mondiaal achter bij doel

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 19 2024

Om op het pad richting netto-nul in 2050 te komen, moet het mondiale aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsvoorziening omhoog van 40 procent nu naar 68 procent in 2030. De meeste landen met de grootste CO2-uitstoot hebben echter doelen die daarvoor ontoereikend zijn. 

Decarbonisering van de elektriciteitssector is cruciaal om de mondiale CO2-emissies te beperken tot netto-nul in 2050. Niet alleen stoot deze sector, samen met de industrie, de meeste CO2 uit. Ook staat de elektriciteitssector centraal in de energietransitie vanwege de cruciale rol in de elektrificatie van de wereldeconomie.

Op een enkele uitzondering na haalt geen van de landen die het meeste bijdragen aan de mondiale CO2-uitstoot het doel (figuur). Dit ligt in de eerste plaats aan de landelijke doelstellingen die niet ambitieus genoeg zijn. Van de dertien meest vervuilende landen hebben voor 2030 alleen Brazilië, Canada en Duitsland doelstellingen voor de elektriciteitssector die in lijn zijn met het transitiepad richting netto-nul in 2050. Hiervan hebben alleen Brazilië en Canada deze doelstelling ook al bereikt.

Hoewel de tussentijdse vergroeningsambities van de Verenigde Staten voor 2030 wel in de buurt beginnen te komen van wat mondiaal gewenst is, loopt de implementatie duidelijk achter.

De meeste van de landen met de grootste CO2-uitstoot hebben echter aanmerkelijk minder ambitieuze doelstellingen en bereiken zelfs deze niet. Het betreft veelal opkomende economieën, die dan ook voor de grootste uitdagingen staan. Deze landen moeten de grootste vergroeningsstappen zetten, terwijl ze daar juist de minste middelen en mogelijkheden voor hebben. Daarnaast  missen bepaalde landen de juiste drijfveer. Olie-exporteurs Rusland en Saoedi-Arabië hebben weinig belang om over te stappen naar een ander verdienmodel en in Zuid-Afrika bieden de steenkolenmijnen veel werkgelegenheid. Positief is evenwel dat Saoedi-Arabië, in tegenstelling tot Rusland, een bovengemiddeld ambitieuze doelstelling heeft geformuleerd. Het onderneemt echter slechts babystapjes in die richting.

Auteurs

Categorieën

Plaats een reactie