Ga direct naar de content

Veel westerse bedrijven zijn in Rusland actief gebleven

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 24 2023

Een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. In de nasleep van de economische sancties die werden opgelegd, kondigden enkele grote bedrijven aan hun filialen in Rusland te zullen sluiten. Maar als naar alle in het land actieve westerse bedrijven wordt gekeken, blijkt nog geen negen procent de Russische activiteiten te hebben afgestoten.

Bekende grote bedrijven als Ford, Renault, McDonald’s, Ikea en Shell hebben het afgelopen jaar al hun activiteiten in Rusland stopgezet. Maar zijn zij wel representatief voor alle bedrijven uit de Europese Unie of andere G7-landen? Op basis van de bedrijvendatabase van ORBIS stelden Simon Evenett en Niccolò Pisani in april 2022 1.404 bedrijven vast die in april 2022 gezamenlijk 2.405 filialen in Rusland hadden. De auteurs bekeken de situatie van diezelfde bedrijven opnieuw met cijfers van november 2022, ruim een halfjaar na het begin van de invasie. Zo gauw minstens één filiaal gesloten werd, beschouwden de onderzoekers een bedrijf als ‘desinvesterend’.

Slechts 120 van de aanwezige westerse bedrijven (8,5 procent) blijken in 2022 over te zijn gegaan tot desinvestering. De meeste van deze bedrijven zijn Amerikaans (figuur). Van het totale aantal in Rusland aanwezige Amerikaanse bedrijven, desinvesteerde ruim 15 procent in 2022. Opvallend is de hoge notering van Finland: met 15 bedrijven desinvesteerde ­circa de helft van het totale aantal Finse bedrijven in Rusland. Ook Nederland scoort iets bovengemiddeld: van de 42 Nederlandse multinationals in de dataset stoten er vijf activiteiten af, oftewel twaalf procent. China is daarentegen sterk ondervertegenwoordigd bij de vertrekkende bedrijven. Datzelfde geldt – opvallend genoeg – voor Italië.

Al met al is duidelijk dat verreweg het merendeel van de bedrijven, ook uit de westerse landen, gewoon actief is gebleven in Rusland. Mogelijk vinden bedrijven het zelf te kostbaar, werpt Rusland vertrekbarrières op, of oordelen bedrijven dat ze anders Russische eindgebruikers zouden straffen die helemaal geen hand hebben in het gewapende conflict – dat laatste is bijvoorbeeld denkbaar bij producenten van levensreddende medicijnen. Tot slot zou de uitvoering van desinvesteringen vertraagd kunnen zijn: het vinden van een geschikte koper lijkt in ieder geval geen sinecure.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie