Ga direct naar de content

Uitgelicht: Toegenomen marktmacht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 12 2017

De winstmarges van Amerikaanse bedrijven zijn de laatste decennia flink toegenomen: van gemiddeld 18 procent in 1980 tot 67 procent in 2014. Dit concluderen De Loecker en Eeckhout op basis van een input-output-­analyse op bedrijfsniveau. Deze ontwikkeling wijst op een toegenomen marktmacht, wat mogelijk het gevolg is van schaalvergroting door acquisities en overnames, en deregulering. Toegenomen marktmacht zou volgens de auteurs flink wat macro-economische ontwikkelingen kunnen verklaren, zoals de afgenomen arbeidsinkomensquote en de stagnatie van de ­output.

De Loecker, J. en J. Eeckhout (2017) The rise of market power and the macroeconomic implications. NBER Working Paper, 23687.

Auteur