Ga direct naar de content

Inelastisch woningaanbod

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 20 2017

Worden er meer woningen gebouwd als de vraag toeneemt? De mate waarin het aanbod reageert op de vraag is van belang bij woningmarktbeleid: bij een lage elasticiteit van het aanbod hebben subsidies weinig effect op de betaalbaarheid van woningen, omdat de prijzen stijgen. Een recente CPB-notitie laat zien dat de aanbodselasticiteit in Nederland verschilt over de tijd. Sinds de crisis lijkt deze redelijk hoog te zijn, maar in de periode 1995–2007 bijna nul. Dit laatste suggereert dat een subsidieregeling als de hypotheekrenteaftrek in deze periode vooral tot prijsstijgingen heeft geleid.

CPB (2017) Prijselasticiteit van het woningaanbod. CPB Notitie, 15 augustus.

Auteur