Ga direct naar de content

Uitgelicht: Corruptie en economische groei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 20 2019

De relatie tussen corruptie en economische groei is onduidelijk in de literatuur. Volgens de ‘grease the wheels’-hypothese zou corruptie economische groei juist bevorderen, terwijl de ‘sand the wheels’-hypothese juist uitgaat van een negatieve relatie. Gründler en Potrafke onderzoeken deze relatie over de periode 2012–2018 aan de hand van de Corruption Perceptions Index (CPI) en empirische groeimodellen. De uitkomsten van de regressie wijzen op een negatieve relatie waarbij het reële bbp per hoofd ongeveer zeventien procent daalt bij een toename van één standaarddeviatie van de CPI. Dit effect is sterker voor autocratieën en landen met een lage overheidseffectiviteit.

Gründler, K. en N. Potrafke (2019) Corruption and economic growth: new empirical evidence. Ifo Working Paper, 309/2019. Te vinden op www.ifo.de.

Auteur

Categorieën