Ga direct naar de content

Financiële sector rapporteert vooral over genderdiversiteit

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 17 2024

De financiële sector heeft steeds meer aandacht voor diversiteit, equity (gelijkwaardigheid) en inclusie (tezamen: DEI). Toch lijken de doelstellingen vooral gericht te zijn op gender. Andere dimensies zoals equity en inclusie blijven achter.

Aandacht voor DEI bij financiële ondernemingen kan bijdragen aan een inclusieve dienstverlening, en diversiteit in het personeelsbestand kan leiden tot meer innovatie, flexibiliteit en een beter bedrijfsresultaat. Om vooruitgang te boeken op het gebied van DEI is inzicht nodig in de effecten van beleid. Hiervoor is het essentieel om meetbare doelstellingen, zoals streefcijfers of kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s), op te stellen en te meten.

Om te kijken hoe (breed) ondernemingen het onderwerp DEI opvatten, kijken we over welke thema’s 21 grote Nederlandse financiële ondernemingen kwantitatieve doelstellingen formuleren in openbare jaarverslagen en ESG-rapporten. We delen de doelstellingen op in vier categorieën: genderdiversiteit (aantal vrouwen in de (sub)top, raad van commissarissen of de onderneming), diversiteit anders (zoals diversiteit in leeftijd, culturele achtergrond of arbeidsbeperking), equity (loonkloof tussen mannen en vrouwen) en inclusie (zoals het gevoel jezelf te kunnen zijn).

Ten eerste valt op dat het totaal aantal doelstellingen in 2022 toenam, vergeleken met 2020 en 2021 (figuur). Van deze doelstellingen beogen veruit de meeste om genderdiversiteit te verhogen. Een logische verklaring is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers die sinds 1 januari 2022 van kracht is: deze wet heeft als doel de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top en subtop van het bedrijfsleven (zoals rvb en rvc) evenwichtiger te maken.

In 2022 werden er meer doelstellingen geformuleerd voor andere vormen van diversiteit, equity en inclusie, maar deze thema’s blijven sterk achter op genderdiversiteit. Ondanks de positieve algemene ontwikkeling op dit gebied zijn er voor financiële ondernemingen dus nog voldoende kansen om vooruitgang te boeken.

Auteurs

Plaats een reactie