Ga direct naar de content

Ceteris paribus: “Zwoegen in de zomer”

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 25 2017

De zomer is weer begonnen. Lekker hoor, die zon, maar hoe zit met de economie bij zomerse temperaturen? ­Richard Tol, hoogleraar Economie en Klimaatverandering aan respectievelijk de University of ­Sussex en de Vrije Universiteit Amsterdam, werkte mee aan een onderzoek dat tot de conclusie komt dat de klimaatverandering een negatief economisch effect heeft van 5,6 procent op de stedelijke economieën tot aan 2100.

Hoe zit dat precies?

“Het leeuwendeel van de onderzoeken die naar de gevolgen van klimaatveran­dering kijken, houden geen rekening met het feit dat grote steden met ­versterkte ­effecten te maken krijgen. Dat komt door het hitte-eilandeffect: beton en ­asfalt houden meer warmte vast dan ­vegetatie of water. Dit heeft invloed op het ­lokale klimaat. Het stadsverkeer, dat ook warmte uitstoot, draagt nog extra aan die ­opwarming bij. Ook neemt het energie­verbruik in steden flink toe naarmate het kwik de twintig graden passeert, dit is shadelijk voor de economie. Wij hebben rekening gehouden met deze effecten tijdens ons onderzoek en komen daardoor tot dit resultaat. Nederlandse steden komen er overigens relatief goed van af doordat deze dichter bij de zee liggen en minder hoogbouw kennen.”

Richard Tol

Moeten jongeren zich zorgen gaan maken over hun toekomst door deze bbp-daling van 5,6 procent?

“Daar is altijd veel verwarring over. De percentages zijn groot, maar dat is de tijdspanne ook, want we spreken over het einde van de eeuw. Het is een puurwelvaartseffect dat wordt uitgedrukt als een ­verlies in inkomen. Zes procent verlies in inkomen is drie, misschien vier jaar verlies aan economische groei. Als je er op die ­manier naar kijkt dan is dat verlies dus helemaal niet zo groot. Het niveau van de economie dat je anders in 2100 zou halen, zou je nu dan in 2104 ­bereiken.”

Heeft klimaatverandering niet ook voordelen voor de economie?

“Ik denk niet dat de voordelen van klimaats­verandering groot ­genoeg zijn om een nationale economie op te trekken. Maar er zijn wel ­degelijk bedrijfstakken die er voordeel uit kunnen halen, denk maar aan de jongens en meisjes in Delft die heel veel weten over hoe je nu eigenlijk met water om moet gaan. ­Macro-economisch gezien heb je echter natuurlijk niets aan een dijk, het is een puur defensieve investering, maar het is wel goed voor de economie van Delft.”

Veel mensen zien klimaatsverandering als een van de grootste problemen in de nabije toekomst. Is dat terecht?

“Het idee dat klimaatverandering ­momenteel het grootste probleem voor de mensheid is, is bizar. Een welvaartsverlies van zo’n zes ­procent per eeuw valt in het niet bij de ellende die veroorzaakt is door de Europese Monetaire Unie in bijvoorbeeld Griekenland, waar ­binnen vijf jaar een derde van het inkomen ­verdwenen is. Maar ook dit verbleekt wanneer we kijken naar het menselijk leed in een land als Syrië. Mensen die beweren dat klimaatsverandering ­momenteel het grootste probleem is, zeggen dit vaak om de aandacht af te leiden van andere zaken.”

Dus we kunnen lekker gaan genieten van de zon deze zomer?

“De zon is prima om van te genieten, maar niet om onder te ­werken. Als het voor mensen relatief heet is, dan heeft dit een ­dempend ­effect op de arbeidsproductiviteit. Dus het maakt niet uit of je het over een hittegolf hebt in Nederland of Brazilië, het leidt altijd tot problemen. Daarnaast zijn werknemers vermoeider en gestrester tijdens hete ­dagen waardoor ze meer slechte keuzes maken en er vaker ongelukken plaatsvinden. Maar ja, we kunnen een stuk zorge­lozer van de zon genieten dan menig klimaat-paniekzaaier doet vermoeden.”

Auteur