Ga direct naar de content

Toename WW-uitkeringen verschilt sterk per regio

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 14 2020

■ Stef Molleman (UWV)

In augustus dit jaar werden er fors meer WW-uitkeringen verstrekt ten opzichte van augustus 2019. Door de coronacrisis zijn er sinds maart van dit jaar veel mensen in de WW beland. Met name in april kwamen er veel meer nieuwe WW-uitkeringen bij dan er werden beëindigd. Hoewel in juli en augustus het aantal WW-uitkeringen weer licht daalde, werden er in augustus nog altijd 23 procent meer uitkeringen verstrekt dan in augustus 2019.

De toename in WW-uitkeringen is in alle arbeidsmarktregio’s te zien. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot (figuur). Donkergekleurde regio’s waarbij de toename van de WW het grootst is, zijn in het westen van Nederland gelegen: de toename was veruit het grootst in Groot Amsterdam (+46 procent). Ook in Rijnmond (+33 procent), Zuid-Kennemerland en IJmond (32 procent), Zaanstreek/Waterland (+30 procent) en Zeeland (+29 procent) is de toename groter dan gemiddeld. In de noordelijke regio’s en een aantal regio’s in het midden van het land was de toename relatief klein.

Een oorzaak van deze verschillen kan gevonden worden in de werkgelegenheidsstructuur per regio. Zo is de grote toename in Groot Amsterdam te verklaren omdat de horeca en catering, uitzendbranche en cultuur in vergelijking met andere regio’s zeer sterk vertegenwoordigd zijn, dus sectoren waarbij de instroom in de WW sinds de coronacrisis hoog is geweest. Minder getroffen sectoren als zorg en welzijn, onderwijs en overheid zijn in Groot Amsterdam juist minder sterk vertegenwoordigd dan in veel andere regio’s. Dit heeft ook zijn uitwerking op de aangrenzende regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond en Zaanstreek/Waterland, vanwege de grote pendelstroom naar Groot Amsterdam.

De conjunctuurgevoelige regio Rijnmond heeft te maken met een daling van de havenoverslag, waardoor er vermoedelijk veel uitzendkrachten in de WW terecht zijn gekomen. Zeeland had in het voorjaar een bovengemiddeld sterke toename van de WW in dienstverlenende beroepen (onder andere horeca en schoonmaak).

In Rijk van Nijmegen (+10 procent) en Rivierenland (+14 procent) was de toename het kleinst. Zo zijn in Rivierenland de horeca en catering en cultuursector relatief klein. Rijk van Nijmegen wordt dan weer juist gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van het onderwijs en zorg en welzijn.

Auteur