Ga direct naar de content

Uitgelicht: Belasting onbelangrijk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 9 2020

In Amerika groeit de loonongelijkheid sneller dan in Europa. Anders dan wat vaak wordt aangenomen, speelt herverdeling via belastingen hierbij maar een kleine rol. Blanchet et al. vullen enquêtedata aan met belasting- en macrodata van Europese landen om een totaalbeeld te scheppen van de inkomens voor en na herverdeling via belasting en laten zien dat het effect van progressieve belasting op inkomensongelijkheid slechts marginaal is. Het grootste verschil volgt uit de ongelijkheid van belastbaar inkomen. Prioriteit zou dus meer moeten liggen op het gelijktrekken van lonen bij bedrijven, dan op het achteraf corrigeren via belastingen.

Blanchet T., L. Chancel en A. Gethin (2020) Why is Europe more equal than the United States? World Inequality Database Working Paper, 2020/19. Te vinden op wid.world.

Auteur