Ga direct naar de content

Statistiek: De risico-inschatting van beleggingsproducten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 1 2016

Crowdfunding is een nieuw financieel product. De tijd moet nog uitwijzen hoe groot de daadwerkelijke risico’s zijn, zoals het aandeel niet-afgeloste leningen.

Ruim 900 investeerders gaven in een online-enquête van de AFM en vijf crowdfundingplatformen aan hoe groot zij het risico inschatten dat ze een (groot) deel van de inleg kwijtraakten voor vijf verschillende beleggingsproducten (figuur). De geënquêteerden investeren in een of meerdere crowdfundingprojecten waarbij een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld. De helft van de geënquêteerden in deze steekproef belegt ook zelfstandig – zonder advies of vermogensbeheer – in andere producten en een op de zes belegt niet naast crowdfunding.

De risicobeoordeling van crowdfundingprojecten komt redelijk overeen met die van beleggingsfondsen in Nederlandse aandelen. 24 procent beoordeelt investeren in crowdfundingprojecten als een groot of zeer groot risico en 39 procent beoordeelt het risico als klein of zeer klein. 21 procent vindt investeren in een beleggingsfonds een groot of zeer groot risico terwijl 21 procent hier een klein of zeer klein risico in ziet.

Het risico van beleggen in aandelen uit de AEX en Turbo’s wordt hoger ingeschat, respectievelijk 41 procent en 73 procent vindt het risico groot of zeer groot. Daarnaast beoordeelt 39 procent het risico van investeren in crowdfunding als klein of zeer klein tegenover 6 procent bij Nederlandse aandelen.

Investeren in Nederlandse staatsobligaties wordt als minst riskant gezien: 75 procent beoordeelt dit als een zeer klein risico.

Deze risico-inschatting wordt gedeeld door de particuliere beleggers uit de AFM Consumentenmonitor 2013. Uit een representatieve steekproef van 682 particuliere beleggers kwamen dezelfde risico-inschattingen van deze beleggingscategorieën – exclusief crowdfunding – naar voren.

Auteurs