Ga direct naar de content

Sinds 2010 zijn sectoren energie, horeca en ICT sterkst gegroeid

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 15 2024

Tussen 2010 en 2022 is in vier sectoren het aandeel in de totale werkgelegenheid bijzonder sterk gestegen: energievoorziening, horeca, ICT, en verhuur en overige zakelijke diensten (met name bestaande uit de uitzendsector). Sectoren als de bouw, de industrie en het openbaar bestuur werden kleiner als aandeel van het totaal.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging door structurele economische verschuivingen. Terwijl de landbouw rond 1900 bijvoorbeeld nog de grootste sector was, is die in de loop van de twintigste eeuw gekrompen tot enkele procenten van de totale werkgelegenheid.

Ook nu staan er structurele verschuivingen voor de boeg. Vergrijzing zorgt de komende decennia, bij ongewijzigd beleid, voor een fors grotere vraag naar zorgpersoneel. Het realiseren van de klimaatopgave vraagt om een energietransitie en een transitie naar een circulaire economie. En ook digitale technologie als AI verschuift waar mensen werken.

Om maatschappelijk gewenste verschuivingen in werkgelegenheid per sector in goede banen te leiden, helpt het om te leren van hoe de arbeidsmarkt zich in het verleden heeft aangepast. Doordat meer mensen in Nederland zijn gaan werken sinds 2010, is bijna iedere sector in absolute zin gegroeid. Het arbeidsvolume in voltijds­equivalenten (vte) nam tussen 2010 en 2022 toe van 5,9 miljoen tot 6,7 miljoen.

Opvallend is dat de relatieve omvang van sectoren over een periode van slechts twaalf jaar aanzienlijk veranderd is. De sector energievoorziening groeide sterk; tegelijkertijd is dat aandeel nog steeds klein (0,43 procent). De werkgelegenheid in de horeca, ICT, en verhuur en overige zakelijke diensten neemt fors toe, zowel absoluut als qua aandeel.

De bouwnijverheid en industrie vallen op als omvangrijke sectoren waarvan het aandeel in de totale werkgelegenheid is afgenomen. Ook publieke sectoren als openbaar bestuur en onderwijs zijn relatief kleiner geworden. Zorg is licht gegroeid als aandeel van de totale werkgelegenheid. Vanwege de omvang van die sector gaat dit in absolute zin wel om een forse toename van 137.000 vte.

Auteurs

Categorieën

Plaats een reactie