Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 25 2006

service
Verschenen in ESB

De onderwerpen in dit nummer kwamen eerder aan de orde:

Vergrijzing

Beer, J. de & R.M.W.J. Beetsma (1999) De vergrijzing is structureel! Nr. 4214.
Dalen, H.P. van & K. Henkes (2003) De dubbele moraal rond langer werken. Nr. 4418.
Smit, L.M. (2001) Migratie is een schijnantwoord. Nr. 4300.

Publieke dienstverlening en marktwerking

Crone, F. (2000) De maakbare markten – niet alles valt te privatiseren. Nr. 4251.
Hillen, J.S.J. (2000) Maatwerk in privatiseren. Nr. 4251.
Voûte Drost, W.C.G. (2000) Liberaliseren en privatiseren in het belang van de consument.
Nr. 4251.
Walsem, J. van (2000) Markt en overheid. Nr. 4251.

Glasvezelnetwerken

Passenier, J. (2005) Glasvezelkoorts. Nr. 4450.

Arbeidsmarktparticipatie

Euwals, R.W. & R.A. de Mooij (2005) Stijging deeltijd vraagt om koerswijziging. Nr. 4466.
Graafland, J.J. (1998) Subsidiëring van kinderopvang werkt. Nr. 4177.
Plantenga, J. , Y. Wever, B. Rijkers & P. de Haan (2005) Arbeidsmarktparticipatie en de kosten
van kinderopvang. Nr. 4455.

Onderwijsrendement

Emmerij, L.J. (2003) Onderwijs, vroeg en laat. Nr. 4400.
Gelderblom, A. J. de Koning & J.G. Odink (1997) Loont studeren? Nr. 4111.
Leuven, E. & H. Oosterbeek (2000) Rendement onderwijs stijgt. Nr. 4262.

WAO-instroom

Bolhaar, J. Ph. de Jong, B. van der Klaauw & M. Lindeboom (2005) Strengere poortwachtersfunctie UWV leidt tot hogere WAO-instroom. Nr. 4459.
Deursen, C.G.L. van & B.Cuelenaere (2006) Wie komen na een kort arbeidsverleden in de
WAO? Nr. 4477.
Kock, U. (1999) Is de WAO een substituut voor de WW? Nr. 4213.
Montfoort, K. van (2001) Liever geen economen aan de WAO-poort. Nr. 4317.

Aankondiging

Half november is ESB voornemens een jubileumcongres te organiseren, met als thema
‘De economische agenda voor de komende kabinetsformatie’. Belangstellenden kunnen een
voorstel voor een presentatie indienen bij de redactie.

In ESB nr. 4493 (8 september):
onder andere:
F. Hasaart, M. Pomp, R. Janssen en D. Wientjens,
Financiële prikkels en behandelkeuzes in het nieuwe zorgstelsel
F. den Butter,
De toekomst van de Nederlandse maakindustrie ligt bij de
regievoering

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Bureauredacteur: Wim Heijsteeg
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
redactie-esb@economie.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA
Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.
Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

416

ESB 25

augustus 2006