Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 29 1995

Service
Rectiflcatie
In ESBvan 15 maart jl. is in de column van B.M.S. van Praag, Barbertje
moet hangen, de laatste regel weggevallen. Deze moet luiden: “Deze suggesties zijn in ieder geval in genen
dele onderbouwd door het rapport
van de commissie.”