Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 26 1986

In het artikel ,,Olie op de golven” in
ESS van 12 februari 1986 zijn in de tabel twee storende fouten geslopen. Als
saldo op de lopende rekening van Nigeria staat vermeld -$160 mln., terwijl dit -$610 mln. moet zijn. Het saldo op de energiebalans van Iran moet
zijn$ 13.000 mln. in plaats van $ 3.000
mln.
Ook in het artikel ,,De wereldconjunctuurin 1986″ in ESS van 19 februari 1986 zijn in de label twee zetfouten
geslopen. Het saldo op de lopende rekening van Italie in 1985 en 1986 moet
-10.000 resp. – 7.000 Lire zijn. Beide
mintekens waren weggevallen.
In het artikel ,,De economie van de
Sovjetunie” door prof. dr. M.J. Ellman
in ESB van 19 februari jl. is een aantal
storende fouten geslopen:
– biz. 193, samenvatting, regel 1:
voor ,,Van de economische” lees
,,Van de macro-economische”;
– biz. 194, figuur 1: het groeicijfer
voor 1984 op de figuur is onjuist; het
was slechts 3,2 (niet 4,2);
– biz. 194, figuur 2: het jaar 1975
komt slechts 1 keer voor, alle latere
jaren moeten een plaats naar links
geschoven worden;
– biz. 195, 2e kolom, regel 16: voor
,,gecorrigeerde” lees ,,ongecorrigeerde”.
9.35!