Ga direct naar de content

Promotiebespreking: Wendy Broers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 24 2023

Onze samenleving wordt geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, energiezekerheid en betaalbaarheid van energie. Ondanks de urgentie blijven huiseigenaren terughoudend om in hun woning energiebesparende maatregelen toe te passen. Dit is deels toe te schrijven aan het feit dat energiebeleid vaak berust op een generieke aanpak, die dikwijls gericht is op financiële prikkels of algemene energie­adviezen, en die geen rekening houdt met de diversiteit van woningeigenaren.

Wendy Broers verdedigt haar dissertatie op 26 november

In mijn proefschrift onderzoek ik welke factoren de beslissingen van Nederlandse huiseigenaren beïnvloeden wat betreft de keuzes aangaande het energieverbruik in hun woning. Een deel van het onderzoek betreft interviews en enquêtes waarbij particuliere woningeigenaren bevraagd werden.

De resultaten tonen aan dat er meerdere factoren van invloed zijn op het besluitvormingsproces. Deze zijn niet alleen financieel. Het onderzoek toont aan dat bijvoorbeeld de staat van het huis voor urgentie kan zorgen. Dat is het geval als er bijvoorbeeld sprake is van tocht, of als er reeds een verbouwing gepland staat.

Er kan ook een rem zijn, wanneer men opziet tegen een verbouwing of ander ‘gedoe’. Dit kan gaan over het vinden van een betrouwbare aannemer, het vergelijken van offertes, en het toepassen van maatregelen. Om huiseigenaren te ontzorgen, zouden lokale overheden het ‘gedoe’ collectief kunnen organiseren. Dat wordt al op vele plekken gedaan bij zonnepanelen, maar voor andere maatregelen zoals isolatie is dit nog niet het geval.

Verder zouden lokale overheden huiseigenaren kunnen helpen door ze te voorzien van een objectief advies, want huiseigenaren zijn voornamelijk op zoek naar advies dat zich toespitst op hun woonsituatie. Tegelijkertijd geven huiseigenaren aan dat ze, met name in hun eigen sociale netwerk, op zoek gaan naar informatie bij iemand die de energiemaatregel al heeft toegepast. Deze ambassadeurs – vaak met een technische achtergrond – zouden ingeschakeld kunnen worden door lokale overheden om de energiebesparende maatregelen te promoten in hun sociale netwerk.

Kortom, energiebeslissingen van huiseigenaren zijn complex en variëren per context en persoon. Veel huiseigenaren willen hun woning wel verduurzamen, maar zijn op zoek naar een objectief integraal advies dat op hun specifieke situatie is toegespitst. Daarnaast hebben velen ook hulp nodig bij het organiseren van de te implementeren maatregelen. Er is aldus een meer holistische beleidsbenadering nodig om tegemoet te komen aan deze verschillende behoeften en voorkeuren, en zo de energietransitie te kunnen versnellen.

Wendy Broers is senior onderzoeker en docent bij Zuyd Hogeschool

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie