Ga direct naar de content

Nederlanders werken gemiddeld minder uren na coronapandemie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 13 2023

Nederlanders zijn in 2023 gemiddeld 1,2 procent minder uren gaan werken ten opzichte van 2019, het jaar vóór de coronapandemie. Dat geldt ook voor veel andere Europese landen: Nederland behoort qua verandering in werkuren tot de middenmoot. De oorzaak van de afname in gewerkte uren is nog onduidelijk.

Een analyse van ING van begin september wijst erop dat een werkende in het eurogebied in het tweede kwartaal van 2023 gemiddeld 2,2 procent minder uren werkt dan vóór de coronapandemie. Data van Eurostat geven de mogelijkheid om de positie van  Nederlandse werknemers te vergelijken met die van andere Europese landen (figuur). Het gemiddeld aantal gewerkte uren is berekend door het totaal aantal gewerkte uren te delen door het totaal aantal werknemers in personen. De data zijn op basis van werknemers omdat de cijfers voor zelfstandigen moeilijker zijn te duiden door een minder betrouwbare urenregistratie dan die van werknemers.

De figuur toont de procentuele verandering van het tweede kwartaal van 2023 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Er blijkt een nogal divers beeld uit voor Europa. Een aantal landen laat een stijging zien van het gemiddeld aantal gewerkte uren voor werknemers. Vooral in Estland (4,1 procent) en Italië (2,4 procent) nam het aantal gewerkte uren toe.

Het gros van de landen ervaart echter een daling, zo ook Nederland (−1,2 procent). De grootste daling is te zien in Oostenrijk (−5,3 procent) en Ierland (−4,7 procent).

Het gehele eurogebied laat een daling zien van 0,4 procent, dat is minder dan het cijfer dat ING noemt. ING neemt in haar berekening de zelfstandigen wel mee; daarnaast wordt het huidige gemiddeld aantal gewerkte uren vergeleken met de periode 2013–2019, in plaats van alleen vanaf 2019.

Er is nog geen duidelijke verklaring voor de afname van het gemiddeld aantal gewerkte uren in Nederland. Een mogelijke verklaring zou de gefaseerde uitbreiding van het ouderschapsverlof in de jaren 2020 en 2022 kunnen zijn.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie