Ga direct naar de content

Markt sorteert voor op hogere winsten in Europese defensiesector

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 23 2024

Financiële markten verwachten in toenemende mate dat de Europese defensie-industrie in de komende jaren gaat profiteren van hogere defensiebegrotingen in EU-landen. De koersen van Europese defensiebedrijven zijn flink gestegen. Opvallend is dat eenzelfde stijging niet te zien is voor defensiebedrijven in de Verenigde Staten.

De sterke koersontwikkeling van defensiebedrijven is vooral een Europees verschijnsel. Analisten bij verschillende zakenbanken voorspellen op basis van Bloomberg-­data een gewogen gemiddelde omzetstijging bij defensiebedrijven in de EU van 21,9 procent dit jaar, na een reeds gerealiseerde omzetstijging van 14,1 procent in 2023. Dit vertaalt zich in een verwachte winststijging van 27,3 procent dit jaar, na 68,5 procent gerealiseerde winstgroei vorig jaar. De Amerikaanse defensiesector blijft daarentegen juist relatief achter bij het bredere bedrijfsleven.

Analisten bij de Deutsche Bank noemen drie redenen waarom Europese defensiebedrijven in met name Europa kunnen rekenen op omzetgroei door hogere defensiebegrotingen. Ten eerste bestaat de toenemende vrees dat de oorlog in Oekraïne nog geruime tijd zal voortduren en dat zodoende de herinvesteringsbehoefte bij Europese legers verder wordt vergroot. Ten tweede leidt de onzekere veiligheidssituatie wereldwijd tot meer defensie-uitgaven, waarbij scenario’s van minder steun van de VS binnen de NAVO als staartrisico voor Europa worden gezien. Tot slot wordt er binnen Europa opgeroepen om meer defensiemateriaal binnen de EU aan te kopen, waarbij de Europese Commissie recent voor lidstaten in 2040 een richtdoel van vijftig procent voorstelde, als onderdeel van haar in maart jongstleden gepresenteerde strategie voor de defensie-industrie.

De verwachte omzet- en winstgroei bij Europese defensiebedrijven vertaalt zich in aanhoudend bovengemiddeld sterke koersstijgingen, met name sinds diverse NAVO-landen in het eerste kwartaal van 2023 besloten om tanks aan Oekraïne te leveren. Een aanvullende kracht achter de koersstijgingen ligt volgens de Deutsche Bank erin dat Europese beleggers met een ESG-mandaat mogelijk meer in de defensiesector gaan investeren vanwege het maatschappelijk belang van een stabiele veiligheids­situatie.

Auteurs

Plaats een reactie