Ga direct naar de content

Kompas

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 20 2006

ESB kompas
Realisatie

Indicator (+6 mnd)

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
DNB
van trend

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
van trend

september 2007 0,95
juni 2007 0,80

januari 2007 0,41
oktober 2006 0,20

0

De Econometric Institute Current Indicator of the
Economy (EICIE) voorspelt de stand van de economie. De economie wordt gemeten door het bnp tegen
marktprijzen. Het onderliggende model correleert het
bnp met het aantal werkenden bij Randstad.
De EICIE geeft de toe- of afname aan ten opzichte
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het getal
tussen haakjes geeft het verschil aan met de gemiddelde EICIE van de laatste drie jaar. De EICIE wordt
samengesteld door Philip Hans Franses en Bert de
Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam).

… op de Nederlandse economie

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte
van de trend. De realisatiereeks is gebaseerd op
informatie over de productie, consumptie en werkgelegenheid en beschrijft met een vertraging van
2 maanden de toestand van de conjunctuur. De
waarden voor januari 2007 (0,41) en oktober 2006
(0,20) zijn weergegeven aan de linkerzijde van de
thermometer. Het positieve verschil duidt op een
aantrekkende conjunctuur in die periode. De voorlopende indicator is gebaseerd op elf variabelen en
geeft de verwachte conjunctuur voor de komende
6 maanden weer. De waarden voor juni 2007 (0,80)
en september 2007 (0,95) zijn weergegeven aan de
rechterzijde van de thermometer. Het positieve verschil duidt op een verder aantrekkende conjunctuur
in de komende maanden.

EICIE
2007 (1e Kw)

2,5%
(+0,7%)

226

ESB

20 april 2007

week 16