Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 20 2006

agenda
Personalia
Op 1 april is dr F. Rozemeijer benoemd tot hoogleraar Purchasing
and Supply Management aan de faculteit Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Universiteit
Maastricht. De leerstoel wordt gefinancierd door de NEVI Research Stichting,
NRS. Een van de kerntaken van de nieuwe
hoogleraar is om onderwijs te verzorgen
op gebied van Purchasing and Supply
Management. Daarnaast gaat Frank
Rozemeijer zich toeleggen op onderzoek
op de volgende drie gebieden: organisatie
van de inkoopfunctie, samenwerking met
leveranciers en de psychologische aspecten van het inkoopvak.
Op 5 april is dr A. Jolink benoemd tot
bijzonder hoogleraar History of Economic
Thought aan de faculteit Economie en
Bedrijfskunde van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting mr. N.G.
Pierson Fonds. Albert Jolink is de opvolger van prof. dr Arnold Heertje, die in
2006 afscheid nam als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Economische
Wetenschap. Als bijzonder hoogleraar
gaat Jolink zich richten op het vergroten
en verspreiden van kennis op het gebied
van de geschiedenis van het economisch
denken in de context van de Nederlandse
ontwikkelingen in de twintigste eeuw.
Daarnaast zal hij aandacht besteden aan
het behouden van het Nederlands economisch erfgoed.

Promoties
Op 27 april promoveert R. Coelho do
Vale aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. Promotors zijn prof. dr R.G.M.
Pieters en prof. dr M. Zeelenberg. De titel
van het proefschrift luidt: Consumption
breakdowns: on avoiding and embracing
temptations. De promotie vindt plaats om
10.15 uur in de aula van de universiteit.
Op 10 mei promoveert P. Versijp aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotor is prof. dr G.T. Post. De titel van
het proefschrift luidt: Advances in the use
of stochastic dominance in asset pricing.
De promotie vindt plaats om 16.00 uur in
de senaatszaal van universiteitscomplex
Woudestein.

staan. ’s Ochtends worden in panelrondes
twee papers gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste paper gaat over de
betekenis van individuele en collectieve
pensioenen en is geschreven door prof.
dr L. Bovenberg (Universiteit van Tilburg,
CentER), prof. dr T. Nijman (Universiteit
van Tilburg, Netspar), prof. dr C. Teulings
(CPB) en Msc. R. Koijen (Universiteit
van Tilburg). Het tweede paper handelt
over uit de gedragseconomie stammende
beleidsimplicaties voor onder andere
besparingen en gezondheidszorg. Auteurs
zijn: prof. dr P. Kooreman (Universiteit
van Tilburg, Netspar) en prof. dr H. Prast
(Universiteit van Tilburg, DNB, Netspar).
Tijdens het middagprogramma wordt
onder meer gedebatteerd over jongeren en
pensioenen en het indexeringsbeleid van
pensioenfondsen. Deelnemers zijn onder
andere: prof. dr A. Boot (Universiteit
van Amsterdam), dr M.L. Vos (PvdA),
prof. dr C. van Ewijk (CPB) en prof. dr K.
Koedijk (Erasmus Universiteit Rotterdam,
Netspar).
De bijeenkomst vindt plaats in het
Geldmuseum te Utrecht. Het panelgedeelte duurt van 9.00 uur tot 13.30 uur
en het debatgedeelte duurt van 13.30 uur
tot 18.00 uur. Voor meer informatie en
registratie raadpleeg www.netspar.nl.

ENCORE congres
Op 26 april organiseert Encore een middagcongres over niet-horizontale fusies.
Aanleiding is een recent verschenen
verkennende publicatie van de Europese
Commissie met richtlijnen aangaande dit
soort fusies. Centrale vragen zijn: is het
mogelijk om een allesomvattend analytisch raamwerk te maken met betrekking
tot niet-horizontale fusies? Wat is er te
leren van cases uit de praktijk? Wat zijn
de gevolgen van dit soort fusies wanneer
(voormalig) publieke bedrijven en sectoren erbij betrokken zijn? Sprekers en
discussanten zijn: mr P. Lugard (Philips
International), dr J. Church (University of
Calgary), prof. dr F. Vogelaar (Universiteit
van Amsterdam, ACLE) en prof. dr M.
Janssen (Erasmus Universiteit Rotterdam,
Tinbergen Instituut).
De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag
en duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Voor meer informatie en registratie kunt u
www.encore.nl raadplegen.

Seminars
CentER
23 april: Portfolio choice with jumps:
a closed form solution, Y. Ait-Sahalia
(Princeton University).
25 april: International co-operation
in capital income taxation, J. Voget
(Universiteit van Tilburg).
25 april: Mortgage timing, R. Koijen
(Universiteit van Tilburg).
www.center.nl

ERIM
24 april: Do private equity investors
take firms private for different reasons?,
P. Roosenboom (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
www.erim.eur.nl

Netspar
1 mei: The determinants of stock and
bond return co-movements, L. Baele
(Universiteit van Tilburg).
www.netspar.nl

TILEC
25 mei: Tying lending and underwriting: scope economies, incentives, and
reputation, U. Walz (Goethe University
Frankfurt).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
24 april: A matching model for the
backhaul problem, E. Demirel (Vrije
Universiteit Amsterdam).
24 april: Risk attitude and wage
growth: replication and reconstruction,
A. Ferrer-i-Carbonell (Universiteit van
Amsterdam).
26 april: The value of information in a
multi-agent market model, E. Scalas
(Università del Piemonte Orientale).
3 mei: Disruption management in
passenger railway transportation,
D. Potthoff (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
www.tinbergen.nl

UNU-MERIT
3 mei: Treatment of (energy price) uncertainties in energy systems models,
V. Krey (Universität Trier).
www.merit.unu.edu

Netspar panel en debat
Op 26 april organiseert Netspar een dag
waarin discussie en debat over ontwikkelingen in de pensioenwereld centraal

ESB

20 april 2007

255