Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 20 2006

service
Beleggen
Hart, J.J. ’t (2006) De invloed van renteveranderingen op de performance van aandelen.
Nr. 4493.
Schrama, R.J.M. en H.G. Eijgenhuijsen (2006) Aandelensplitsing in Nederland. Nr. 4487.
Vissers, A.C.G. en B.J.M. Werker (2004) De bijzondere rendementsontwikkeling van smallcapaandelen. Nr. 4434.
Steenbeek, O.W. (2004) Aandeleninkoopprogramma’s creëren geen aandeelhouderswaarde.
Nr. 4445.

Kartels
Bergeijk, P.A.G. van en H.M. Godfried (2002) De beëindiging van het kartelparadijs. Nr. 4351.
Haan, M.A. (2001) Optieregelingen leiden tot meer kartels. Nr. 4304.
Jong, H.W. de (1992) Het kartelparadijs: de punten van bezwaar. Nr. 3878.
Unger, B. en F. van Waarden (1992) Marktfalen, kartellering en economische efficiëntie.
Nr. 3878.

Besparingen
Mellens, M. (2006) De spaarparadox ontrafelt. Nr. 4482.
Euwals, R.W. (2004) Gezinsbesparingen, pensioenen en de rol van eigen inkomen. Nr. 4436.
Dalen, H. van (1995) De ongrijpbare spaarder. Nr. 4000.
Ophem, J.G.M. van en C.J.J. Huys (1990) Gezinsbesparingen bij banken. Nr. 3764.

Inflatie
Sloot, L.M. en M. van Aalst (2005) Prijsoorlog en prijsbeleving. Nr. 4466.
Walschots, J. (2005) Inflatie en prijsontwikkeling. Nr. 4459.
Bosman, R., R.P. Berben, M. van Rooij en A. Stokman (2003) Inflatiegevoelens en prijsillusie.
Nr. 4422.
Bergeijk, P. van (2002) De euro: een riks of een daalder? Nr. 4374.

Hypotheekmarkt
Aalbers, M. (2006) Risicoafhankelijke hypotheekrente. Nr. 4485.
Boonstra, W.W. en H. Groeneveld (2006) Concentratie en concurrentie op de markt voor
hypothecaire leningen. Nr. 4482.
Hassink, W.H.J. (2003) Marktmacht in de hypotheekmarkt. Nr. 4414.
Aalbers, M.B. (2003) Uitsluiting op de hypotheekmarkt. Nr. 4400.

Afvalproblematiek
Bartelings, H., R. Dellink en E. van Ierland (2004) De groenbak ontgroend. Nr. 4433.
Dijkgraaf, E., R.T.F. Aalbers en M. Varkevisser (2000) In de branding. Nr. 4261.
Allers, M.A., P. Kooreman, V. Linderhof en D. Wiersma (1999) Afval wegen werkt. Nr. 4202.
Walderveen, T.P. van (1993) Afval en taboes. Nr. 3913.

Erflaters
Cnossen (2007) Richard Musgrave: grondlegger van de moderne publieke economie. Nr. 4507.
Vries, C. de (2006) Milton Friedman: wetenschapper op monetair breukvlak. Nr. 4500.
Leen, A.R. (2006) Cobden: de apostel van de vrijhandel. Nr. 4480.
Hoogduin, L.H. (2005) W.F. Duisenberg: 1935–2005. Nr. 4468.

In ESB nr. 4509 (4 mei)
Onder andere:
H. Bloemen
Arbeidstijd en gewerkte uren
L. Borghans, B. Golsteijn en A. de Grip
Werkend leren

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

256

ESB

20 april 2007