Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 23 2006

inhoud

4506
23 maart 2007

jaargang 92

Vijftig jaar Verdrag van Rome

164

W. MOLLE Op 25 maart 2007 is het vijftig jaar geleden, dat het
Verdrag van Rome werd ondertekend, waardoor de voorloper van de
Europese Unie, de Europese Economische Gemeenschap, een feit werd.
Dit jubileum vraagt om een terug- en vooruitblik.

Regulering brengt efficiëntie
in de drinkwatersector

168

K. DE WITTE EN R.C. MARQUES Het ontbreken van duidelijke en structurele prikkels drukt de gemiddelde efficiëntie in de drinkwatersector.
Via een internationale benchmarkstudie worden de efficiëntieprikkels
in de drinkwatersector van Nederland, Engeland en Wales, Australië,
Portugal en België vergeleken.

Arbeidsaanbodelasticiteit en beleid

171

M. EVERS, R. DE MOOIJ EN D. VAN VUUREN De hoogte van de elasticiteit
van het arbeidsaanbod blijkt niet altijd correct toegepast bij beleidsmaatregelen. Meta-analyse van deze elasticiteit toont aan dat maatregelen om
het arbeidsaanbod te verhogen minder effectief kunnen zijn dan eerder
aangenomen werd.

De economie van het staatsburgerschap 174

EN VERDER…

ESB KOMPAS

162

REDACTIONEEL

163

STATISTIEK

176

R. EUWALS In de publieke discussie staat het duale staatsburgerschap
hoog op de agenda. Maar welke voor- en nadelen biedt het Nederlandse
staatsburgerschap voor immigranten? Welke overwegingen spelen een
rol bij het aanbieden van het staatsburgerschap door de Nederlandse
maatschappij?

ECONOMIE IN BEELD

178

COLUMN

186

REACTIE

188

180

E. NOZEMAN EN R. DORENBOS Projectontwikkeling is het fundament
van de vastgoedsector waarin nationaal miljarden euro’s omgaan. Des te
opvallender is het gebrek aan betrouwbare informatie. Op basis van
statistische bronnen en primair onderzoek wordt het economisch belang
van deze sector onderstreept.

187

MENING

Vastgoedontwikkeling in Nederland

MENING

189

BOEKEN

190

AGENDA

183

A. SOPPE Stimuleert het huidige aandeelhoudersmodel beursgenoteerde
bedrijven voldoende om maatschappelijk verantwoord te ondernemen?
Een nieuw aandeelhoudersmodel waarin ook werknemers, toeleveranciers
en milieuorganisaties een actieve rol spelen kan duurzaam ondernemen
bevorderen.

191

SERVICE

Nieuw aandeelhoudersmodel
voor duurzaam ondernemen

192
ESB

23 maart 2007

161