Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 23 2006

service
Europa
Oosterwijk, J.W. (2007) Maatwerk en modernisering in Europa. Nr. 4501.
Schilperoort, W.O. (2006) Economische en Monetaire Unie: tekort maakt schuld? Nr. 4483.
Struijs, A.C.A. (2005) Europese financiële integratie. Nr. 4459.
Mooij, R.A. de en P.J.G. Tang (2003) Vier toekomstbeelden voor Europa. Nr. 4420.

Arbeidsmarkt
Taner, B. en P. Hendrix (2007) De vergeten middengroep in het arbeidsaanbod. Nr. 4505.
Vergeer, R. en R. Dekker (2007) Soepel ontslag creëert onzekerheid. Nr. 4504.
Bruinshoofd, W.A. en S.G. Grob (2006) Langer werken: een prikkelend vraagstuk. Nr. 4484.
Kok, L.M. en L.R. Janssens (2004) Kinderen, financiële prikkels en het WAO-risico van
vrouwen. Nr. 4439.

Watersector
Damme, E.E.C. van (2006) Waterlevering: met marktwerking meer nut? Nr. 4500s.
Witte, K. de (2006) Efficiëntieprikkels in de drinkwatersector. Nr. 4485.
Damme, E.E.C. van en K.J. Mulder (2006) Transparant en eerlijk geprijsd water. Nr. 4482.
Dijkgraaf, E., S.A. van der Geest en M. Varkevisser (2005) Efficiëntie boven water. Nr. 4451.

Migratie
Berkhout, P. en J. Hartog (2007) Nederland kieskeurig met kennismigrant. Nr. 4505.
Nicolaas, H., A. Zorlu, J. Hartog en A. Sprangers (2005) De arbeidsmarktpositie van nieuwe
immigranten. Nr. 4451.
Brinkman, H.J. (2005) Migratie, de ontbrekende schakel. Nr. 4450.
Tang, P.J.G., J.P. Ederveen en A. van der Horst (2004) Aantrekkelijk Europa. Nr. 4444.

Vastgoedsector
Brounen, D. en P.M.A. Eicholtz (2003) Vastgoed, een modern bedrijfsdilemma. Nr. 4404.
Eicholtz, P.M.A. (1997) De internationale vastgoedmarkt. Nr. 4106.
Eicholtz, P.M.A. (1996) Cycli op de vastgoedmarkten. Nr. 4050.
Janssen, J.E. en B. Kruijt (1991) Een marktstemmingsindex voor vastgoed. Nr. 3792.

Duurzaam ondernemen
Scholtens, L.J.R. (2005) Duurzaam sparen in opkomst. Nr. 4456.
Jong, A. de, G.M.H. Mertens en P.G.J. Roosenboom (2003) Weinig aandeelhouders houden
serieus toezicht. Nr. 4419.
Vlek, C., L. Steg, D. Feenstra, W. Gerbens-Leenis, S. Lindenberg, H. Moll, T. Schoot Uiterkamp,
F. Sijtsma en A. van Witteloostuijn (2002) Een praktisch model voor duurzaam bedrijfspresteren. Nr. 4369.
Herkströter, C.A.J. en F.J. de Graaf (2002) Verantwoord ondernemen en rapportage. Nr. 4369.

In ESB nr. 4507 (6 april)
Onder andere:
R. Leering
Concurrentiepositie aangetast door loonkostenstijging
A. Jolink
Bij de gratie van citatie

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

192

ESB

23 maart 2007