Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 23 2006

agenda
Personalia
Op donderdag 2 april vindt om 16.00 uur
in de aula van complex Woudestein van
de Erasmus Universiteit Rotterdam de
redevoering plaats van prof. dr F.J.H. Don.
Op 1 mei 2006 werd hij benoemd tot
bijzonder hoogleraar Econometrie en
Economisch Beleid. Henk Don studeerde
en promoveerde aan de Universiteit van
Amsterdam. Elf jaar lang was hij directeur
van het Centraal Planbureau. In een academische zitting aanvaardt Don zijn ambt
als bijzonder hoogleraar met het uitspreken van de rede: Ambitie en voorzichtigheid in het economisch beleid.

Promoties
Op 30 maart promoveert A. Llena-Nozal
aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de
Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren
zijn prof. dr M. Lindeboom en dr B. van
der Klaauw. De titel van het proefschrift
luidt: On the dynamics of health, work and
socioeconomic status. De promotie vindt
plaats om 10.45 uur in de Aula.
Op 30 maart promoveert E. Buitelaar
aan de Faculteit der Management-wetenschappen van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Promotor is prof. dr D.B.
Needham. De titel van het proefschrift
luidt: The cost of land-use decisions: applying transaction cost. De promotie vindt
plaats om 15.30 uur in Academiezaal Aula.
Op 10 april promoveert M. Portela aan
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de Universiteit van Amsterdam.
Promotoren zijn prof. dr C.N. Teulings en
prof. dr R.J.M. Alessie. De titel van het
proefschrift luidt: Four essays on education, growth and labour economics. De
promotie vindt plaats om 10.00 uur in de
Agnietenkapel.

Workshop efficiëntie in energie
Op 2 april organiseert het World Energy
Council samen met Instituut Clingendael
en de TU Delft een workshop over
energie-efficiëntie. Doelstelling van de
workshop is het vinden van overheidsinstrumenten die consumenten aansporen
om efficiënter in hun mobiliteitsbehoeften
te voorzien. De workshop wordt voorgezeten door drs L. van Geuns (plaatsvervangend hoofd Clingendael International
Energy Programme). Sprekers tijdens
de bijeenkomst zijn: ir M. Uyterlinde
(Energie Onderzoekscentrum Nederland),
dhr A. Hablé (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat), mr M. Kroon (initiator het
Nieuwe Rijden), dr T. Fens (TU Delft)

en dr E. Breunesse (Platform Duurzame
Mobiliteit).
De workshop vindt plaats in Huys
Clingendael in Den Haag en duurt van
14.00 uur tot 17.00 uur. U kunt zich voor
deze workshop aanmelden door een email
te sturen aan Warner ten Kate via wkate@
clingendael.nl

Creativiteit en concurrentie
Op 12 april organiseert ENCORE haar
jaarlijkse conferentie met dit jaar
als titel: Creativity and competition.
Concurrentievermogen lijkt een belangrijke
vereiste om creatief te zijn. Of bloeit creativiteit juist op wanneer men afgeschermd
wordt van de grillen van de markt? Het bedenken en maken van creatieve producten
leidt vaak tot monopolistische uitkomsten.
De vraag is of het gerechtvaardigd is om
creatieve markten anders te benaderen
dan traditionele markten. Sprekers zijn
onder andere: dr S. Raes (Ministerie van
Economische Zaken), dhr J.W. Sieburgh
(Rijksmuseum), dr V. Ginsburgh (Vrije
Universiteit Brussel), dr. M. Canoy (EU,
BEPA), prof. dr V. Denicolò (Universiteit
van Bologna) en dr G. Clydesdale (Massey
University).
De conferentie zal worden gehouden in
de Koninklijke Schouwburg in Den Haag
en duurt de hele dag. Voor meer informatie en inschrijven kunt u www.encore.nl
raadplegen.

De Dag voor Statistiek
en Besliskunde
Op 27 maart organiseert de Vereniging
voor Statistiek en Operationele Research
(VVS-OR) een bijeenkomst met als titel:
De Dag voor Statistiek en Besliskunde.
Sprekers zijn onder andere prof. dr
J. Berger (Duke University) en prof.
dr W. van Zwet (Universiteit Leiden).
Voorafgaand aan het lezingenprogramma
vindt de jaarvergadering van de vereniging
plaats. Tijdens het middagprogramma
worden parallelsessies gehouden die georganiseerd worden door de diverse secties
van de VVS-OR en het CBS.
De bijeenkomst vindt plaats bij het CBS in
Voorburg en duurt van 9.30 uur tot 17.30
uur. Voor meer informatie en inschrijven
raadpleeg www.vvs-or.nl

Seminars
ACLE
26 maart: Carrots versus sticks, G. de
Geest (Utrecht School of Economics).
www.acle.nl

Tinbergen Instituut
26 maart: Developing economies
and international investors: do investment promotion agencies bring them
together?, B. Smarzynska Javorcik
(Wereldbank).
27 maart: Partial identification of
counterfactual choice probabilities,
C. Manski (North Western University).
27 maart: Parking and accessibility
of industrial areas, G. Tchang (VU
Amsterdam).
29 maart: Designing inter-organizational
controls, a value-based perspective,
V. Kartseva (VU Amsterdam).
2 april: A method for finding truth even if
most people are wrong, D. Prelec (MIT).
3 april: The information method-theory
and application, P. Hesselius (Uppsala
University).
www.tinbergen.nl

CentER
27 maart: Health and retirement in
Europe, A. Jones (University of New York).
28 maart: Pensions, risk and portfolio
choice, Y. Adema (Universiteit van
Tilburg).
29 maart: Franz Edelman finalist paper
2007: Coca-Cola Enterprises optimizes
its product delivery, G. Kant (Ortec,
Universiteit van Tilburg).
29 maart: Regulation fair disclosure
and the cost of adverse selection,
B. Sidhu (Australian Graduate School
of Management).
www.center.nl
CPB
27 maart: Value based ALM and generational accounting, R. Hoevenaars (ABP).
www.cpb.nl
Nijmegen Center for Economics
27 maart: Social welfare and collective
goods coercion in public economics,
S. Winer (Carleton University).
www.ru.nl/nice

ESB

23 maart 2007

191