Ga direct naar de content

Hoogopgeleiden met een hoog inkomen drinken vaker overmatig

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 4 2021

■ Tim Schwartz (SEO Economisch Onderzoek)

Het nationaal preventieakkoord beoogt het overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht onder Nederlanders terug te dringen. Anders dan vaak gedacht, blijkt uit onderzoek dat juist de mensen met een hoge sociaal-economische status (SES) vaker problematische drinkers zijn (figuur). Mensen met een lage SES roken juist weer vaker en hebben in meer gevallen last van obesitas. Mensen vallen onder de definitie van een lage SES als ze in een huishouden wonen dat behoort tot de dertig procent met het laagste gestandaardiseerde besteedbare huishoudinkomen en iedereen in het huishouden een laag opleidingsniveau heeft.

Alleenstaanden met een hogere SES hebben van de onderzochte gezinssamenstellingen het grootste aandeel problematische drinkers. Verder komt problematisch drinkgedrag bij ouders met een lage SES tien procentpunt minder vaak voor dan bij ouders met een hoge SES. Een mogelijke verklaring is dat mensen met een lage SES vaker niet drinken vanwege religieuze overwegingen. Een andere verklaring kan zijn dat hoogopgeleiden de gewoonten uit hun studententijd nooit helemaal afleren.

Het percentage dat wel eens rookt is juist weer hoger onder mensen met een lage SES, vooral bij alleenstaanden. Van de alleenstaanden en alleenstaande ouders met een lage SES rookt ongeveer de helft wel eens. Van de paren met een lage SES rookt ongeveer veertig procent. Dit in tegenstelling tot paren met hoge SES, van wie ongeveer 25 procent wel eens rookt. Daarnaast hebben mensen met een lage SES ook vaker obesitas, en dan vooral degenen met een partner. Als het gaat om obesitas zijn de verschillen tussen paren met een hoge SES en die met een lage SES het grootst.

Auteur