Meest gelezen

2 reacties

Geachte mevrouw Phlippen,
U werkt het thema van problematische schulden niet verder uit in uw artikel. Een nadere toelichting daarvan zou naar mijn gevoel wenselijk zijn.
Groet,
Walter Kanning

Dr. W. Kanning

Op 23 maart j.l. meldde het CBS het volgende: "In 2018 telde Nederland bijna 4,2 miljoen personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk. Een deel van hen behoort tot de werkloze beroepsbevolking." (Uit: "30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd").

Aan de ene kant een afname van de WW ("het gaat economisch goed") en aan de andere kant zitten nog veel meer mensen in bijstand of arbeidsongeschiktheidsuitkering ("ik tel niet meer mee") die graag ook een betaalde bijdrage willen leveren in de samenleving. Kijken we ook naar de vele jongeren met hapsnap-banen (willen meer en graag vaste uren), ouderen zonder uitkering (veel werkervaring maar ja 50 ) en vrijwilligers die graag ook betaald werk willen hebben, dan hebben we met elkaar een zeer grote groep van werkzoekenden die, afhankelijk van de definitie, tussen de 2 á 3 miljoen mensen groot is!

W. Groart

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen