Ga direct naar de content

Jonge mannen werken minder

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 13 2019

■ Sandra van der Schaaf, Gertjan Dordmond en Koen van Schie-Akdağ, (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Jonge mannen participeren steeds minder op de arbeidsmarkt. De netto-arbeidsdeelname van de mannen tussen de twintig en dertig jaar – het aandeel werkenden in de beroepsbevolking – is in 2018 maar één procentpunt lager dan in 2008. Toch daalt het aandeel mannelijke twintigers dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt. De bruto-arbeidsdeelname – het percentage dat werkende of werkzoekende is – is in dezelfde periode met vijf procentpunten gedaald, van 87 procent in 2008 tot 82 procent in 2018. Dat is opmerkelijk, omdat de krapte op de arbeidsmarkt (zoals gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek; CBS) in 2018 een hoogtepunt bereikte en de totale bruto-­arbeidsparticipatie in beide jaren op exact hetzelfde niveau lag.

De participatie van mannen is op alle opleidingsniveaus teruggelopen (figuur). Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor onderwijsvolgenden, maar wat opvalt is dat vooral de participatie van laagopgeleide mannelijke twintigers sterk is teruggelopen en is gaan afwijken van de participatie van middelbaaropgeleide mannen. Deze trend is niet alleen in Nederland zichtbaar: in vrijwel alle OESO-landen is de arbeidsparticipatie van jonge mannen de afgelopen 25 jaar gedaald.

Met name in de Verenigde Staten (VS) is er veel discussie ontstaan over de mogelijke oorzaken ervan. Het feit dat jongeren langer studeren, wordt vaak aangehaald als mogelijke verklaring, maar ook het argument dat ­jonge mannen liever thuis zitten te gamen dan aan het werk te zijn, wordt regelmatig aangedragen. Daarnaast wordt in de VS ook drugs- en medicijn­gebruik als oorzaak aangewezen.

In Nederland noemt het Centraal Planbureau de veranderende vraag naar hun vaardigheden, teruglopende kansen en motivatie om mee te komen op de arbeidsmarkt, en het toegankelijker worden van alternatieve tijdsbestedingen, zoals gamen, als mogelijke verklaringen. Gezien de gemiddeld kwetsbare arbeidsmarktpositie van deze groep is het belangrijk deze ontwikkeling te blijven volgen.

Auteurs

1 reactie

  1. A.E. Landbrug
    5 jaar geleden

    Zorgelijke ontwikkeling.