Ga direct naar de content

ESB zoekt redacteur

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 3 2012

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties. Ze behartigt de belangen van 380 aangesloten woningcorporaties in Nederland. Zij maakt zich sterk voor de condities waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen. De vereniging is nu (nog) gevestigd in Hilversum maar verhuist medio april 2012 naar Den Haag. Bij de organisatie zijn ongeveer 80 medewerkers werkzaam. Binnen de afdeling belangenbehartiging zoeken wij een Senior econoom wonen Functie-informatie Op het terrein van de woningmarkt komen economische onderwerpen als markordening, ???n?a?n?c?i?e?r?i?n?g?/???s?c?a?l?i?t?e?i?t?,? ?s?t?e?l?s?e?l?d?i?s?c?u?s?s?i?e?s? ?e?n? ?m?a?a?t?s?c?h?a?p?p?e?l?i?j?k?e? ?o?p?g?a?v?e?n? ?s?a?m?e?n?.? ?A?c?t?u?e?l?e? ?o?n?d?e?r?w?e?r?p?e?n? ?z?i?j?n? ?b?i?j?v?o?o?r?b?e?e?l?d? ?h?u?u?r?l?i?b?e?r?a?l?i?s?a?t?i?e?,? ???s?c?a?l?e? ?b?e?h?a?n?d?e?l?i?n?g? ?e?i?g?e?n? ?h?u?i?s?,? ?s?c?h?e?i?d?i?n?g? ?m?a?r?k?t?-? ?e?n? ?n?i?e?t? ?m?a?r?k?t?- ?a?c?t?i?v?i?t?e?i?t?e?n?,? ?v?p?b?-?p?l?i?c?h?t? ?w?o?n?i?n?g?c?o?r?p?o?r?a?t?i?e?s? ?e?n? ?v?e?r?h?u?u?r?d?e?r?s?h?e???n?g?.? ?A?e?d?e?s? ?v?o?r?m?t? ?a?l?s? ?v?e?r?e?n?i?g?i?n?g? ?v?a?n? ?w?o?n?i?n?g?c?o?r?p?o?r?a?t?i?e?s? ?d?e? ?s?c?h?a?k?e?l? ?t?u?s?s?e?n? ?d?e? ?w?o?n?i?n?g?c?o?r?p?o?r?a?t?i?e?s? ?e?n? ?”?D?e?n? Haag” en is denktank voor en met woningcorporaties. Met een totaal coporatiebezit van 2,4 miljoen Voor ondersteuning bij aankomende ?w?o?n?i?n?g?e?n?,? ?d?e? ?h?u?i?s?v?e?s?t?i?n?g? ?v?a?n? ?5? ?m?i?l?j?o?e?n? ?m?e?n?s?e?n? ?e?n? ?n?o?o?d?z?a?k?e?l?i?j?k?e? ?m?a?a?t?s?c?h?a?p?p?e?l?i?j?k?e? ?i?n?v?e?s?t?e?r?i?n?g?e?n? redactiewerkzaamheden zoeken wij per april een ?v?o?o?r? ?z?o?r?g? ?e?n? ?v?e?r?g?r?i?j?z?i?n?g? ?i?s? ?h?e?t? ?e?c?o?n?o?m?i?s?c?h? ?e?n? ?s?o?c?i?a?a?l? ?b?e?l?a?n?g? ?o?v?e?r?a?l? ?i?n? ?N?e?d?e?r?l?a?n?d? ?g?r?o?o?t?.? ?D?a?a?r?o?m? zoeken wij een stel economische hersenen met overzicht om de politieke en maatschappelijke ?d?i?s?c?u?s?s?i?e?s? ?b?i?n?n?e?n? ?d?e? ?w?e?r?e?l?d? ?v?a?n? ?d?e? ?w?o?n?i?n?g?m?a?r?k?t?,? ?i?n? ?d?e? ?r?e?g?i?o? ?e?n? ?m?e?t? ?”?D?e?n? ?H?a?a?g?”? ?i?n?h?o?u?d?e?l?i?j?k? ?o?p? ?h?o?o?g? ?n?i?v?e?a?u? ?t?e? ?k?u?n?n?e?n? ?v?o?e?r?e?n?.? ? REDACTEUR Wat zoeken wij? (op projectbasis) ?W?i?j? ?z?o?e?k?e?n? ?e?e?n? ?a?l?g?e?m?e?e?n? ?e?c?o?n?o?o?m? ?m?e?t? ?u?i?t?s?t?e?k?e?n?d?e? ?s?t?u?d?i?e?r?e?s?u?l?t?a?t?e?n?,? ?a?n?a?l?y?t?i?s?c?h? ?s?c?h?e?r?p?,? ?m?a?a?r? ?o?o?k? ?s?o?c?i?a?a?l? ?v?a?a?r?d?i?g? ?i?n? ?d?e? ?s?a?m?e?n?w?e?r?k?i?n?g? ?m?e?t? ?c?o?l?l?e?g?a?’?s?,? ?h?e?t? ?c?o?n?t?a?c?t? ?m?e?t? ?c?o?r?p?o?r?a?t?i?e?b?e?s?t?u?u?r?d?e?r?s?,? ?d?e? ?e?c?o?n?o?m?e?n? ?i?n? ?D?e?n? ?H?a?a?g? ?e?n? ?d?e? ?w?e?t?e?n?s?c?h?a?p?. Wat bieden wij? – met begrip van economische vraagstukken; ?H?e?t? ?s?a?l?a?r?i?s? ?l?i?g?t? ?t?u?s?s?e?n? ?4?.?4?5?6?,?4?5? ?e?n? ?5?.?8?6?3?,?7?5? ?e?u?r?o? ?p?e?r? ?m?a?a?n?d? ?b?i?j? ?e?e?n? ?f?u?l?l?t?i?m?e? ?d?i?e?n?s?t?v?e?r?b?a?n?d? ?v?a?n? ?3?6? – 70 uur werk te verdelen over 2 maanden met ?u?u?r? ?p?e?r? ?w?e?e?k?.? ?V?e?r?d?e?r? ?u?i?t?s?t?e?k?e?n?d?e? ?s?e?c?u?n?d?a?i?r?e? ?a?r?b?e?i?d?s?v?o?o?r?w?a?a?r?d?e?n? ?m?e?t? ?o?.?a?.? ?e?e?n? ?p?r?e?m?i?e?v?r?i?j? ?p?e?n?s?i?o?e?n?.? ?I?n? ?o?n?s? ?n?i?e?u?w?e? ?k?a?n?t?o?o?r? ?i?n? ?D?e?n? ?H?a?a?g? ?(?b?o?v?e?n? ?h?e?t? ?C?e?n?t?r?a?a?l? ?S?t?a?t?i?o?n?)? ?w?o?r?d?t? ?H?e?t? ?N?i?e?u?w?e? ?W?e?r?k?e?n? ?i?n?g?e?v?o?e?r?d?. mogelijk meerdere projecten in het verschiet; – werken kan deels thuis deels op de redactie in Informatie en Sollicitatie ?V?o?o?r? ?m?e?e?r? ?i?n?f?o?r?m?a?t?i?e? ?k?u?n? ?j?e? ?c?o?n?t?a?c?t? ?o?p?n?e?m?e?n? ?m?e?t? ?E?r?i?k? ?J?a?n? ?v?a?n? ?K?e?m?p?e?n?,? ?h?o?o?f?d? ?b?e?l?a?n?g?e?n?b?e?h?a?r?t?i?g?i?n?g? Den Haag. ?P?u?b?l?i?e?k?e? ?Z?a?a?k?.? ?H?i?j? ?i?s? ?t?e? ?b?e?r?e?i?k?e?n? ?v?i?a? ?d?e? ?m?a?i?l? ?e?.?v?a?n?k?e?m?p?e?n?@?a?e?d?e?s?.?n?l ?J?e? ?s?o?l?l?i?c?i?t?a?t?i?e? ?o?n?t?v?a?n?g?e?n? ?w?i?j? ?g?r?a?a?g? ?v?i?a? ?d?e? ?m?a?i?l? ?n?a?a?r? ?I?l?o?n?a? ?A?z?a?r? ?d?e? ?V?l?i?e?g?e?r?,? ?A?d?v?i?s?e?u?r? ?P?&?O? ?A?e?d?e?s? ?i?.?a?z?a?r?@?a?e?d?e?s?.?n?l Neem voor meer informatie contact op met de ?D?e? ?s?l?u?i?t?i?n?g?s?t?e?r?m?i?j?n? ?v?o?o?r? ?d?e?z?e? ?v?a?c?a?t?u?r?e? ?i?s? ?v?r?i?j?d?a?g? ?2?4? ?f?e?b?r?u?a?r?i? ?2?0?1?2?. redactiekamer via: esb@sdu.nl of 070-3789237. Kijk voor meer informatie op www.werkaanwonen.nl of www.aedesnet.nl 02.095.Senior econoom wonen2.indd 1 03-02-2012 13:27:48 cov_01-04_ESB4629.indd 2 14-02-12 16:48