Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 3 2012

ESB Agenda Agenda José Bloemer en haar copromotor is Jörg Henseler. De plechtig- heid vindt plaats in de Academiezaal aula en begint om 15.30 uur. Personalia Onno Steenbeek is per 1 februari benoemd tot prak- Op 9 februari promoveert Sarah Horn* aan de Universiteit Maas- tijkhoogleraar Risicobeheer van Pensioenfondsen aan tricht op haar proefschrift Competitor recruitment: theory and prac- de Erasmus Universiteit Rotterdam. Steenbeek stu- tice-based explorations. Haar promotor is Mariëlle Heijltjes en haar deerde bedrijfseconomie en Japankunde aan de Eras- copromotor is Woody van Olffen. De plechtigheid vindt plaats in mus Universiteit Rotterdam en promoveerde hier ook. de Aula van de universiteit en begint om 12.00 uur. Vervolgens bleef hij als universitair docent verbonden aan de sectie Finance en ging hij daarnaast als senior econoom aan het werk bij APG. Tegenwoordig Op 9 februari promoveert Lei Wan aan de Universiteit Maastricht is hij verantwoordelijk voor de directie Asset-Liability Management and isk. op zijn proefschrift Estimation and inference in nonlinear nonstatio- nary panel data models. Zijn promotoren zijn Franz Palm en Jean- Op 6 januari heeft de Universiteit van Amsterdam een eredoctoraat toegeknd Pierre Urbain. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de uni- aan macro-econoom Willem Buiter. Hij kreeg versiteit en begint om 16.00 uur. het eredoctoraat vanwege zijn onderzoek op macro-economisch terrein en zijn bijdrage Op 15 februari promoveert Anne ter Braak aan de Universiteit van aan het macro-economische beleid. Buiter is Tilburg op haar proefschrift A new era in retail: private-label produc- momenteel werkzaam als Chief Economist tion by national-brand manufacturers and premium-quality private la- bij de Amerikaanse bank Citigroup en is voor- bels. Haar promotoren zijn Marnik Dekimpe en Inge Geyskens. De heen verbonden geweest aan onder andere plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en de London School of Economics, de European begint om 16.15 uur. Bank for Reconstruction and Development, Princeton University en Cambridge Univer- Op 16 februari promoveert Pawel Janus aan de Vrije Universiteit sity. Roel Beetsma was de erepromotor. Amsterdam op zijn proefschrift Developments in measuring and mo- ?d?e?l?i?n?g? ??? ?n?a?n?c?i?a?l? ?v?o?l?a?t?i?l?i?t?y?.? Zijn promotoren zijn Siem Jan Koopman en Charles Bos. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de uni- versiteit en begint om 11.45 uur. Promoties Op 17 februari promoveert Frans Schilder aan de Universiteit van Op 3 februari promoveert Anke Tigchelaar aan de Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift Essays on the economics of housing Utrecht op haar proefschrift Addressing second-career teachers’ ear- subsidies. Zijn promotor is Johan Conijn. De plechtigheid vindt lier experiences. Haar promotor is Jan Vermunt en haar copromotor plaats in de Agnietenkapel van de universiteit en begint om 10.00 is Niels Brouwer. De plechtigheid vindt plaats in het Academiege- uur. bouw van de universiteit en begint om 10.30 uur. Op 3 februari promoveert Monique Veld aan de Erasmus Univer- siteit Rotterdam op haar proefschrift HRM, strategic climate and employee outcomes in hospitals: HRM care for cure? Haar promoto- *Toegelicht ren zijn Jaap Paauwe en Paul Boselie. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 11.30 uur. Ondanks de recente economische teruggang zul- len demogra sche veranderingen naar verwachting Op 7 februari promoveert Saeed Moghayer aan de Universiteit aan de Universiteit aan de Universiteit aan de Universiteit aan de Universiteit aan de Universiteit aan de Universiteit leiden tot een toekomstig tekort aan talent. Orga- van Amsterdam op zijn proefschrift Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference Bifurcations of indifference nisaties worden hierdoor gedwongen hun werving-nisaties worden hierdoor gedwongen hun werving- points in discrete time optimal control problems. Zijn promotor is Cars points in discrete time optimal control problemspoints in discrete time optimal control problemspoints in discrete time optimal control problems. Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars . Zijn promotor is Cars en-selectie-strategieën kritisch onder de loep te ne-en-selectie-strategieën kritisch onder de loep te ne-en-selectie-strategieën kritisch onder de loep te ne-en-selectie-strategieën kritisch onder de loep te ne-en-selectie-strategieën kritisch onder de loep te ne-en-selectie-strategieën kritisch onder de loep te ne- Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid Hommes en zijn copromotor is Florian Wagener. De plechtigheid men. Het promotieonderzoek van Sarah Horn, dat men. Het promotieonderzoek van men. Het promotieonderzoek van men. Het promotieonderzoek van men. Het promotieonderzoek van men. Het promotieonderzoek van men. Het promotieonderzoek van vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. vindt plaats in de Agnietenkapel en begint om 12.00 uur. tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit tussen 2007 en 2011 plaatsvond aan de Universiteit Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Maastricht, is gericht op het onderzoeken van een Op 8 februari promoveert Zanna van der AaZanna van der AaZanna van der AaZanna van der AaZanna van der AaZanna van der Aa aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- aan de Radboud Uni- speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi-speci eke vorm van strategische personeelsacquisi- versiteit Nijmegen op haar proefschrift The role of the customer con- The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con-The role of the customer con- tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tie, namelijk competitor recruitment. Hierbij gaan tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added tact center in relationship marketing. Empirical studies on the added bedrijven speci ek op zoek naar en werknemers die bedrijven speci ek op zoek naar en werknemers die bedrijven speci ek op zoek naar en werknemers die value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar-value of the quality of the customer contact center in relationship mar- momenteel bij hun concurrenten in dienst zijn. keting, from a customer and employee perspective. Haar promotor is Haar promotor is Haar promotor is Haar promotor is ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?w?a?t? ?v?o?o?r? ?m?e?d?i?u?m? ?d?a?n? ?o?o?k?.? ?H?e?t? ?i?s? ?w?e?l? ?t?o?e?g?e?s?t?a?a?n? ?o?m? ?h?e?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?v?o?o?r? ?e?i?g?e?n? ?g?e?b?r?u?i?k? 94 ?e?n? ?v?o?o?r? ?p?u?b?l?i?c?a?t?i?e? ?o?p? ?e?e?n? ?i?n?t?r?a?n?e?t? ?v?a?n? ?d?e? ?w?e?r?k?g?e?v?e?r? ?v?a?n? ?d?e? ?a?u?t?e?u?r? ?a?a?n? ?t?e? ?w?e?n?d?e?n?.Jaargang 97 (4628) 3 februari 2012 Agenda ESB Lezing en debat Seminars Op 8 februari organiseert Studium Generale de lezing ERIM (www.erim.eur.nl) Economy in crisis: a monetary perspective. Spreker deze 6 feb The economics of solicited and unsolici- avond is Sweder van Wijnbergen (Universiteit van Am- ted credit ratings, Günter Strobl (Vanderbilt sterdam). Van Wijnbergen zal ingaan op de toekomst University). van de eurozone, en de invloed van schuld, groei, risico, 9 feb Early career experience and optimism consumptie en stabiliteit. De lezing vindt plaats aan de spillover, Kevin Law (University of Texas). Lawickse Allee 13 te Wageningen en begint om 20.00 uur. 13 feb Does the tail wag the dog? The effect Voor meer informatie kunt u terecht op www.studiumgene- of credit default swaps on credit risk, Sarah rale.wur.nl. Wang (University of Hong Kong). CentER (www.center.uvt.nl) 7 feb Should government maximize happiness?, Congres Boekpresentatie en discussie Bruno Frey (Universität Zürich). Op 23 februari organiseert Netspar de confe- Op 9 februari organiseert de Universiteit van rentie Economics and psychology of lifecycle deci- Amsterdam een discussie in het kader van de ROA (www.roa.unimaas.nl) sion-making. Sprekers op het congres zijn onder presentatie van het boek van Roel Janssen: De 7 feb Dynamic evaluation of job search assis- anderen Birgitte Madrian (Harvard University), euro. Twintig jaar na het Verdrag van Maastricht. tance, Bas van der Klauw (Vrije Universiteit Bas Donkers (Erasmus Universiteit Rotterdam), Ruud Lubbers (destijds minister-president), Wim Amsterdam). Franziska Tausch (Universiteit Maastricht) en Kok (destijds minister van Financiën), Cees Maas Henriëtte Prast (Universiteit van Tilburg). Het (destijds thesaurier-generaal) en André Szász AIAS (www.uva-aias.net) congres vindt plaats in De Rode Hoed in Amster- (destijds directeur van De Nederlandsche Bank) 9 feb The contextual challenges of occupational dam en begint om 9.30 uur. Aanmelden kan tot zullen vertellen over de verwachtingen die ze sex segregation – from a European towards a 10 februari via de website van Netspar. koesterden, over de tekortkomingen in het ver- worldwide perspective, Stephanie Steinmetz Voor meer informatie kunt u terecht op www.net- drag en over de huidige crisis. De bijeenkomst (AIAS). spar.nl. vindt plaats in de Singelkerk vanaf 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.feb. UNU-MERIT (www.merit.unu.edu) uva.nl. 9 feb Egypt in the reform crisis: political Discussie upheaval without economic concept, Juliane Op 13 februari organiseert de Universiteit van Brach (Krbenhavns Universitet). Amsterdam De stand van de wetenschap. Hoog- Lezing leraar Ondernemerschap en Organisatie Mirjam Op 16 februari organiseert de Universiteit van Tinbergen (www.tinbergen.nl) van Praag en (haar vader) emeritus hoogleraar Amsterdam een nieuwe bijeenkomst in het ka- 10 feb Generalized instrumental variable Toegepaste Economie, Bernard van Praag, be- der van de lezingenreeks Bijzondere Lezingen. models, Adrew Chesher (University College spreken onder leiding van journalist Maurits Marianne van Leeuwen vertelt over haar on- London). Kruithof ontwikkelingen in het denken over derzoek naar het karakter en het gewicht van 17 feb The economics of wild goose chases, ‘beloning’. Vragen die hierbij centraal staan trans-Atlantische betrekkingen aan de hand van Canice Prendergast (Chicago Booth School zijn: hoe heeft de wetenschap zich de afgelopen Amerikaans-Europese interactie over gemeen- of Business). decennia ontwikkeld? Hoe verschillen de onder- schappelijke thema’s van buitenlands beleid. zoeksmethodieken? Wat zijn de baanbrekende De lezing vindt plaats in Spui 25 te Amsterdam ACLE (www.acle.nl) ontdekkingen, wat de vernieuwende inzichten? en begint om 17.15 uur. 13 feb Firm size distortions and the productivity Voor meer informatie kunt u terecht op www.feb. Voor meer informatie kunt u terecht op www.feb. distribution: evidence from France, Luis Gari- uva.nl. uva.nl. cano (London School of Economics). ISS (www.iss.nl) 13 feb ?M?o?n?e?y? ?a?n?d? ??? ?n?a?n?c?e?:? ?t?h?e? ???r?e?a?l??? ?d?e?t?e?r?m?i?- Parlementaire agenda nants of economic development, Jan Kregel Op 8 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met de minister over de Nota vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met de minister over de Nota vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met de minister over de Nota vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met de minister over de Nota (Bard College). nuts- en zakenbankactiviteiten. 14 feb Six lessons from the euro crisis for Op 9 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- completing the European project, Jan Kregel novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. novatie met de minister over de energievoorziening in Nederland. (Bard College). Op 9 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over Leven lang leren. CPB (www.cpb.nl) Op 9 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vergadert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met 14 feb Childcare in the Netherlands and labor de minister over de ketenbepaling in de Flexwet. market, Paul Muller (Vrije Universiteit Op 15 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en In- Amsterdam). novatie met de minister over de postmarkt in Nederland. novatie met de minister over de postmarkt in Nederland. novatie met de minister over de postmarkt in Nederland. novatie met de minister over de postmarkt in Nederland. novatie met de minister over de postmarkt in Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op www.tweedekamer.nl. ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?w?a?t? ?v?o?o?r? ?m?e?d?i?u?m? ?d?a?n? ?o?o?k?.? ?H?e?t? ?i?s? ?w?e?l? ?t?o?e?g?e?s?t?a?a?n? ?o?m? ?h?e?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?v?o?o?r? ?e?i?g?e?n? ?g?e?b?r?u?i?k? Jaargang 97 (4628) 3 februari 2012 ?e?n? ?v?o?o?r? ?p?u?b?l?i?c?a?t?i?e? ?o?p? ?e?e?n? ?i?n?t?r?a?n?e?t? ?v?a?n? ?d?e? ?w?e?r?k?g?e?v?e?r? ?v?a?n? ?d?e? ?a?u?t?e?u?r? ?a?a?n? ?t?e? ?w?e?n?d?e?n?. 95