Ga direct naar de content

ESB kompas op globalisering

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 13 2006

ESB kompas

juli 2007

… op globalisering

Globale arbeidsmarktindicator

2005 16,90
2006 16,85
2004 16,61

0

2003 16,54

De Globale arbeidsmarktindicator (GAI) geeft de
gerealiseerde arbeidsmarktsamenstelling weer als
het percentage niet-allochtone beroepsbevolking
ten opzichte van de totale beroepsbevolking in een
jaar. De achterliggende gedachte bij de GAI is dat
de verwevenheid van internationale relaties zich ook
vertaalt naar een buitenlandse arbeidsdeelname
op de Nederlandse arbeidsmarkt. Uit de GAI komt
naar voren dat de buitenlandse arbeidsdeelname
toeneemt in de jaren 2003-2005 maar dat in 2006
deze deelname weer daalt. (Bron: CBS)

0
De BOI barometer geeft de veranderingen in de
netto directe investeringen van Nederland ten opzichte van het buitenland weer. De Nederlandse
directe investeringen in het buitenland voor 2004
waren 439 miljard euro, en voor 2005 534 miljard euro. De directe investeringen in Nederland
door het buitenland waren voor 2004 345 miljard
euro en voor 2005 379 miljard euro. Nederland is
dus een netto-investeerder in het buitenland. In
de jaren 2004 en 2005 is er een toename van de
Nederlandse netto-investeringen, zoals te zien is in
de barometer. De dunne wijzer geeft de stand van
de netto-investeringen voor 2004 weer en de dikke
wijzer voor 2005.
(Bron: DNB)

100

200

300

B0I
Barometer
(juli 2007)

76

ESB juli

2007