Ga direct naar de content

ESB Kompas

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 11 2006

ESB kompas
Realisatie

Indicator (+6 mnd)

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
DNB
van trend

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
van trend

januari 0,54
oktober 0,38
mei 0,00
februari -0,16

0

De Econometric Institute Current Indicator of the
Economy (EICIE) voorspelt de stand van de economie. De economie wordt gemeten door het bnp tegen
marktprijzen. Het onderliggende model correleert het
bnp met het aantal werkenden bij Randstad.
De EICIE geeft de toe- of afname aan ten opzichte
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het getal
tussen haakjes geeft het verschil aan met de gemiddelde EICIE van de laatste drie jaar. De EICIE wordt
samengesteld door Philip Hans Franses en Bert de
Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam).

… op de Nederlandse economie

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte
van de trend. De realisatiereeks is gebaseerd op
informatie over de productie, consumptie en werkgelegenheid en beschrijft met een vertraging van
2 maanden de toestand van de conjunctuur. De
waarden voor mei (0.00) en februari (-0.16) zijn
weergegeven aan de linkerzijde van de thermometer.
Het positieve verschil duidt op een aantrekkende
conjunctuur in die periode. De voorlopende indicator
is gebaseerd op elf variabelen en geeft de verwachte
conjunctuur voor de komende 6 maanden weer. De
waarden voor oktober 2006 (0.38) en januari 2007
(0.54) zijn weergegeven aan de rechterzijde van de
thermometer. Het positieve verschil duidt op een
verder aantrekkende conjunctuur in de komende
maanden.

EICIE
2006 (2e Kw)

2,6%
(+0,1%)

354

ESB 11

augustus 2006

week 32