Ga direct naar de content

ESB 4800S: Sturen op welvaart

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 25 2021

In het kort

ESB 4800S: Sturen op welvaart

Het is nu twee jaar geleden dat bij ESB het dossier Meten van welvaart verscheen. In dit dossier werd gekeken naar hoe welvaart in brede zin zo goed mogelijk in kaart kan worden gebracht. Dit nieuwe dossier gaat verder waar het vorige dossier is opgehouden. Want wat is nou de beste manier om te sturen op welvaart? Dat is de vraag die in dit dossier centraal staat. Bijdragen zijn er van onder andere Rens van Tilburg, Bas van Bavel, Esther-Mirjam Sent, Bas Jacobs en Philip Hans Franses.

Inhoud ESB 4800S: Sturen op welvaart

001 Ten geleide: Sturen op welvaart vereist debat

Lidewijde Ongering

004 Inleiding: Sturen op welvaart vraagt om politieke keuzes

Robert Kleinknecht

006 Economen vinden sturen op welvaart in praktijk nog lastig

Erik van de Winkel, Thijs Busschots, Sam de Muijnck, Rens van Tilburg en Jasper Lukkezen


Motivaties

013 Economisch herstelbeleid vraagt om discussie over welvaart

Frank Dietz

019 Welvaartsgroei blijft sinds 1950 achter bij de economische groei

Robin Philips, Bas van Bavel, Auke Rijpma en Jan Luiten van Zanden

024 Het schuivende denken over groeibeleid komt niet uit de lucht vallen

Esther-Mirjam Sent en Annelie Kroese

028 Regionale welvaartsindex wijst op structurele achterstand Groningen

Raun van Ooijen, Jeroen van der Vaart en Jochen Mierau

033 Column: Meet welvaart regionaal

Marijn Molema en Joks Janssen


Middelen

035 Het beleidsdebat over welvaart mist theoretische fundering

Bas Jacobs

040 Veranker sturen op ‘brede welvaart’ in het regeerakkoord

Sjef Ederveen en Maaike Stoel

043 Laat klimaatrapportage beter aansluiten bij de begrotingscyclus

Roos Havinga

046 Integreer welvaart in de beleidscyclus

Rutger Hoekstra

051 Bedrijven moeten sturen op integrale waarde en niet alleen op winst

Dirk Schoenmaker

055 Column: Lofzang op het bbp

Philip Hans Franses


Missies

057 Beleidsfocus op economische groei ondermijnt onderling vertrouwen

Bjorn Lous

062 De supersterreneconomie verhoogt de werkdruk en kost welvaart

Harry van Dalen

067 Niet alle innovatie hangt direct samen met hogere welvaart

Luc Soete en Bart Verspagen

072 Investeer liever in kennis- en digitale infrastructuur dan in rails en asfalt

Theo Roelandt, Henry van der Wiel en Joost van der Vleuten

076 Welvaart vraagt om andere focus in digitaliseringsbeleid

Dirk Pilat


Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur