Ga direct naar de content

ESB 4753: Belasting op kapitaal

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 28 2019
ESB 4753: Belasting op kapitaal

Bas Jacobs over belasting op kapitaalinkomen. Bram Hogendoorn, Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink over scholing voor zzp’ers. Mark Kattenberg en Wouter Vermeulen over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeente. Hans Strikwerda reageert op eerdere artikelen in ESB over de Corporate governance code. En veel meer.

402 Agenda & Personalia

404 Uitgelicht

Belasting op kapitaal

406 Inleiding: Een ritje, wat hoedjes en een belastingherziening graag

Jasper Lukkezen

408 De impact van nieuwe technologieën op de fiscaliteit

Krista Bruns

412 Belastinghervorming is een haalbare uitdaging

Leo Stevens

416 Fundamentele herziening van belastingen op kapitaalinkomen

Bas Jacobs

420 Naar een moderne winstbelasting

Paul Tang en Henri Bussink

424 Ongelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen is gewenst

Hendrik Vrijburg

427 Uit 1989: Belastingharmonisatie in de Europese Gemeenschap


428 Hoogte spaarrente en overstapgedrag

Dirk Gerritsen, Jaap Bikker en Mike Brandsen

432 De verdeling van Rijksgelden kan eenvoudiger en doelmatiger

Mark Kattenberg en Wouter Vermeulen

436 Beroep op de rechter daalt aanzienlijk door verhoging griffierechten

Frank van Tulder, Debora Moolenaar en Jacqueline van der Schaaf

439 Scholing zzp’ers heeft geen effect op bedrijfsresultaten

Bram Hogendoorn, Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink

442 Reactie: De Corporate governance code moet zich richten op waardecreatie

Hans Strikwerda

446 Statistiek

Ondernemingen veranderen nauwelijks van rechtsvorm

Ali Aouragh, Nicole Bosch en Arjan Lejour

Omvang schaduwbanken in Nederland vrijwel onveranderd

Eric Klaaijsen en Peter Wierts

Monetaire verkrapping komt dichterbij

Theo Smid

Schatkistbankieren verlaagt de EMU-schuld

Jeroen van Geel

Online: Begrotingstekort en overheidsschuld in Europa

Tjalle Aarden en Toep van Dijk

Online: Langdurig werklozen in grensgebied

Harry Bierings

448 Ceteris paribus: “Fipronil is een bedrijfsrisico”


Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur

Categorieën