Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 12 2008

economie in beeld
In de opmaat naar de recessie, zal de koopkracht
zegevieren, waarin spilzucht wordt verstomd door
de pakjes onder het groen. De vernieuwing van
het leven komt daadkrachtig weer naar voren als
de pijnboom van zich doet spreken en de naalden
plaatst in het consumentensurplus.

a. Martinusse

754

ESB

93(4549) 12 december 2008

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

foto: Gerard Til / Hollandse Hoogte
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

93(4549) 12 december 2008

755

Auteur