Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 12 2008

agenda
Seminars
ACLE
15 december: Contracting in the shadow
of the law. Bentley Macleod (Columbia
University).
19 december: Restrictions by object,
a further analysis. Marco Slotboom
(Simmons & Simmons).
www.acle.nl

Erim
19 december: Employees’ psychological and legal ownership of knowledge:
intended and unintended consequences
for the firm. Sirkka Jarvenpaa (Red
McCombs School of Business).
19 december: Real-time planning
support: a task-technology fit perspective.
Elfriede Krauth (Rotterdam School of
Management).
www.erim.nl

Tinbergen
15 december: Shifting the blame. Urs
Fischbacher (Universität Zürich).
16 december: Evaluating the regression
discontinuity design using experimental
data. Jeff Smith (University of Michigan).
18 december: Selective contracting in
health care. Jan Boone (Universiteit van
Tilburg).
18 december: Partial tax harmonization.
Hendrik Vrijburg (Erasmus School of
Economics).
www.tinbergen.nl

Innovatie en intellectueel
eigendom
Op 15 december organiseert TILEC een
workshop met de titel Innovation, intellectual property and competition policy.
Sprekers zijn onder anderen Vincenzo
Denicolò (Università di Bologna) en
Michael Ward (University of Texas at
Arlington). De dag wordt voorgezeten
door Damien Geradin (Universiteit van
Tilburg). De workshop vindt plaats aan de
Universiteit van Tilburg.
Meer informatie vindt u op www.tilburguniversity.nl/tilec.

ACCF-lunchseminar
Op 17 december organiseert ACCF een
lunchseminar met de titel Kredietcrisis en
reële economie. Het seminar is gewijd aan
de vervolgstappen in de kredietcrisis en de

consequenties van de crisis voor het economische beleid en de economische groei
in de komende jaren. Sprekers zijn Dolf
van de Brink (voorzitter ACCF, commissaris
AKZO-Noble) en Arnoud Boot (directeur
ACCF en hoogleraar aan de UvA). Het
seminar vangt aan om 12.30 uur.
Voor meer informatie en aanmelding kunt
u terecht op office@accf.nl.

Netspar
Op 18 december organiseert Netspar een
themaconferentie met de titel Health
and retirement. Tijdens deze conferentie
komen de thema’s inkomen, gezondheid en werk gedurende de levenscyclus
aan bod, evenals pensioenen, spaargeld
en pensioenbeslissingen. Sprekers zijn
James P. Smith (senior economist bij
RAND) en Richard Disney (University of
Nottingham).
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.netspar.nl.

Personalia
Sylvester Eijffinger is op 24 november
benoemd tot lid van de Adviescommissie
toezicht banken die is ingesteld door de
Nederlandse Vereniging van Banken. In
het voorjaar van 2009 zal de ­ ommissie
c
aanbevelingen doen aan de bancaire
sector naar aanleiding van de ­ redietcrisis.
k
De overige leden van de commissie zijn
Cees Maas (ex-CFO ING), Tom de Swaan
(ex-CFO ABN-Amro en ex-directeur DNB)
en Wim van den Goorbergh (ex-CFO
Rabobank).
Het proefschrift Essays on asset pricing
van Ralph Koijen is tijdens de KVS
Jaarvergadering op 20 november uitgeroepen tot het beste proefschrift in de economie in de periode 2007-2008. Koijen
promoveerde hierop in april 2008 aan de
Universiteit van Tilburg en het werd toen
reeds bekroond als beste proefschrift van
deze universiteit in 2008.
Per februari 2009 zal het decanaat
van TiasNimbas door twee personen
vervuld worden. Ramon O’Callaghan
zal fulltime de academische kant van
de business school gaan leiden en Rob
van den Bergh zal een dag per week
werkzaam zijn als president. O’Callaghan
is eerder werkzaam geweest in Tilburg,
als hoogleraar informatiemanagement
bij de faculteit economie en bedrijfs­
weten­­
schappen. Van den Bergh is
werkzaam geweest bij de VNU en was
commissaris bij onder meer ABN-Amro.

Promoties
Op maandag 15 december promoveert
Günseli Tümer-Alkan aan de faculteit
economie en bedrijfswetenschappen
van de Universiteit van Tilburg. De
titel van het proefschrift is Essays on
banking. Haar promotor is prof. dr
S. Ongena. De plechtigheid begint om
14.15 uur.
Op dinsdag 16 december promoveert
Yuping Jia aan de faculteit economie
en bedrijfswetenschappen van de
Universiteit van Tilburg op het proefschrift Essays on the role of managerial
type in financial reporting. Haar promotor is prof. dr L. van Gent. De plechtigheid begint om 16.15 uur.
Op woensdag 17 december promoveert
Aldor Spanjer aan de faculteit der
rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Leiden. De titel van zijn proefschrift
luidt Structural and regulatory reform
on the European natural gas market.
Zijn promotoren zijn prof. dr K.
Goudswaard en prof. dr C. Caminada.
De plechtigheid begint om 16.15 uur.
Op woensdag 17 december ­ romoveert
p
Peter Kamminga aan de faculteit der
rechtsgeleerdheid van de Universiteit
van Tilburg. De titel van zijn proefschrift luidt Towards effective gover­
nance structures for contractual relations: Recommendations from social
psychology, economics and law for
improving project performance in
infrastructure projects. Zijn promotoren
zijn prof. mr J. Barendrecht en prof. mr
Van den Berg. De plechtigheid begint
om 10.15 uur.
Op donderdag 18 december promoveert Patrick Verwijmeren aan de
Rotterdam School of Management op
het proefschrift Empirical essays on
debt, equity, and convertible securities.
Zijn promotor is prof. dr M. Verbeek.
De plechtigheid begint om 16.00 uur.
Op vrijdag 19 december promoveert
Huub Scholten aan de Wageningen
Universiteit. De titel van zijn proefschrift luidt Better modelling practice:
an ontological perspective on multidisciplinary, model-based problem solving.
Zijn promotoren zijn prof. ir A. Beulens
en prof. ir M. Elzas. De plechtigheid
begint om 11.00 uur.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

93(4549) 12 december 2008

767