Ga direct naar de content

Duurzaamste beleggingsfondsen vooral populair bij huishoudens

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 14 2023

De in 2021 ingestelde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht beleggingsfondsen te rapporteren over de duurzaamheid van hun beleggingen om zodoende greenwashing te voorkomen. Aan de hand van deze classificatie heeft De Nederlandsche Bank alle Nederlandse beleggingsfondsen ingedeeld naar duurzaamheid.

Het SFDR onderscheidt drie categorieën producten: fondsen die geen duurzaamheidsfactoren in overweging nemen, of dat niet in voldoende mate doen om te worden gezien als lichtgroen of donkergroen (artikel 6, grijs), fondsen die ecologische of sociale kenmerken meenemen in hun beleggingsbeslissingen, maar het promoten van duurzaamheid niet als uniek doel hebben (artikel 8, lichtgroen) en fondsen die het promoten van duurzaamheid als voornaamste doel hebben (artikel 9, donkergroen).

Gemeten naar de waarde van de uitstaande participaties is verreweg het grootste deel van de beleggingsfondsen geclassificeerd als lichtgroen (92 procent). Zeven procent is geclassificeerd als grijs en slechts twee procent is donkergroen.

Het aandeel donkergroene fondsen is daarmee lager dan op eerdere peilmomenten, gemeten door de Autoriteit Financiële Markten en door de European Fund and Asset Managers Association (Efama). Efama schatte het aandeel medio 2022 op vier procent. De afname wordt verklaard door vereisten die zijn verhelderd en de informatievereisten die zijn aangescherpt. Diverse fondsen die door hun beheerders in eerste instantie als donkergroen waren geregistreerd, zijn geherclassificeerd naar lichtgroen.

Donkergroene fondsen richten zich vooral op huishoudens als investeerder. Terwijl gemiddeld twee procent van alle fondsen donkergroen is, loopt dit percentage op tot elf procent van de fondsen gericht op huishoudens. Waarschijnlijk zijn veel fondsen voor deze doelgroep donkergroen, omdat huishoudens een duurzaam profiel belangrijk vinden.

Beleggingsfondsen waar vooral institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in investeren, zijn veelal geclassificeerd als lichtgroen. Deze beleggingsfondsen hebben vaak een breed scala aan beleggingen en zijn daarom niet enkel gericht op duurzame doelen.

Fondsen die zich op buitenlandse beleggers richten, zijn relatief vaak grijs. 

Auteur

Plaats een reactie