Ga direct naar de content

De koperprijs als indicator van de Chinese economie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 20 2017

■ Casper Burgering (ABN Amro)

Koper is een belangrijk onderdeel van een economie. Het is een metaal dat, meer dan andere basismetalen zoals aluminium, nikkel of zink, in veel verschillende sectoren bewerkt en verwerkt wordt. En deze eigenschap maakt dat de trend in de koperprijs kan worden gezien als een indicator voor de algemene economische activiteit. Een aantal indicatoren hebben een sterke langetermijnrelatie met de koperprijs. Het gaat hier vooral om de ontwikkelingen in de olie- en goudprijs, de groei van de wereldhandel, de economische groei in China en de vraag naar koper.

De industrie, een belangrijke eindgebruiker van koper, is een vroeg­cyclische sector en heeft een sterke relatie met de conjunctuur. Aan de hand van veranderingen in verschillende industriële indicatoren, zoals de ­inkoopmanagersindex (PMI), investeringen in de energievoorziening en de industriële productie, kunnen gevolgen voor de economie vroegtijdig gesignaleerd worden. Wanneer de industriële bedrijvigheid en de orders groeien, dan zal de vraag naar koper toenemen. Daarmee zal ook de prijs van koper een impuls krijgen. Andersom geldt dat wanneer de mondiale industriële vraag verzwakt of zelfs krimpt en de bedrijvigheid dus afneemt, ook de vraag naar koper zal dalen en dus de koperprijs.

Vanwege het industriële belang van China spelen ontwikkelingen daar een bovengemiddelde rol, waarbij vooral de trends in macro-economisch perspectief en in de binnenlandse metaalsector van belang zijn. Het land heeft namelijk een aandeel in de mondiale koperproductie van 35 procent en in de koperconsumptie zelfs 49 procent. Met deze cijfers in ­gedachte is het dus niet verwonderlijk dat conjuncturele ontwikkelingen in China een zeer sterke relatie hebben met de koperprijs (figuur). Maar ook fundamentele ontwikkelingen, zoals de vraag naar koper vanuit China en het mondiale aanbod, zullen een voorname factor van invloed blijven op de koperprijs.

Auteur