Ga direct naar de content

De cpb-conjunctuurindicator

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 6 2004

De cpb-conjunctuurindicator
Aute ur(s ):
Verbruggen, J.P. (auteur)
Kranendonk, H.C. (auteur)
De auteurs zijn werkzaam b ij de afdeling Conjunctuur van het Centraal Planb ureau. h.c.kranendonk@cpb.nl
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4425, pagina 53, 6 februari 2004 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Sinds 1990 maakt het cpb bij het maken van zijn kortetermijnramingen gebruik van een conjunctuurindicator. De indicator is onlangs
herzien, waarbij de keuze en de invloed van de basisreeksen zijn geactualiseerd en de gehanteerde methoden en technieken zijn
gemoderniseerd1.
In tegenstelling tot de andere conjunctuurindicatoren voor Nederland hanteert de cpb-conjunctuurindicator niet de industriële productie
maar het bruto binnenlands product (bbp) als referentiereeks. De reden hiervoor is dat na 1994 het verloop van het bbp in hoge mate
wordt bepaald door de dynamiek van de dienstensector, die vanaf dat moment sterk afwijkt van die in de industrie.
Het gaat het cpb niet alleen om ‘de conjunctuur’ die in het algemeen wordt samengevat in het bbp, maar ook om de ontwikkeling van
belangrijke onderdelen ervan. Daarom bestaat de cpb-indicator uit tien deelindicatoren: zeven voor bestedingscategorieën die de
vraagzijde van de economie vormen en drie voor productiesectoren die de aanbodzijde representeren. Dit unieke systeem heeft diverse
voordelen ten opzichte van de gangbare structuur, waarbij de voorlopende basisreeksen rechtstreeks in verband worden gebracht met
de referentiereeks. Zo verschaft de cpb-indicator meer informatie, omdat kan worden achterhaald door welke bestedingscategorieën of
productiesectoren het toekomstig verloop van het bbp wordt gedreven. Bovendien kan door de gekozen structuur de cpb-indicator
gebruikt worden als een breed verificatiemiddel. Niet alleen voor het bbp, maar bijvoorbeeld ook voor de consumptie of de investeringen
kan de indicator worden vergeleken met de ramingen die voortvloeien uit het cpb-model safe, dat bij de kortetermijnramingen een centrale
rol speelt. De figuur laat zien dat de cpb-conjunctuurindicator het conjunctuurverloop redelijk goed beschrijft. figuur 1

Figuur 1. cpb-conjunctuurindicator

1 Zie H.C. Kranendonk, J.P.M. Bonenkamp en J.P. Verbruggen, De CPB-conjunctuurindicator geactualiseerd en gereviseerd, CPB
document nr. 40, Centraal Planbureau, Den Haag, november 2003; J.P.M. Bonenkamp, Herziening van de CPB-conjunctuurindicator, CPB
memorandum nr. 71, Centraal Planbureau, Den Haag, 2003.

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur