Ga direct naar de content

Commissie van Redactie ESB

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 22 1983

Commissie van Redactie ESB
Per 1 juli 1983 treden enkele wijzigingen op in de samenstelling van de Commissie van Redactie van ESB. De
leden van de oude Commissie hebben hun lidmaatschap
ter beschikking gesteld, waarna het Curatorium van het
Nederlands Economisch Instituut drs. R. Iwema, prof,
dr. L. H. Klaassen en prof. dr. L. B. M. Mennes heeft herbenoemd en prof. dr. W. T. M. Molle als nieuw lid benoemd. De Commissie van Redactie heeft tot taak toezicht te houden op het karakter, de kwaliteit en de inhoud
van ESB.
Deze wijzigingen in de samenstelling van de Commissie
betekenen dat enkele oude, vertrouwde leden niet in de
Commissie terugkeren. Nadat al eerder prof. dr. H. W.
Lambers en prof. dr. H. C. Bos de Commissie verlieten,
volgen thans drs. P. J. Montagne, prof. dr. J. H. P. Paelinck en drs. A. de Wit. Vele jaren hebben zij het gezicht
van ESB mede bepaald. Op deze plaats zij de grote erkentelijkheid tot uitdrukking gebracht voor de bijdragen die
zij hebben geleverd.