Ga direct naar de content

Bij merendeel nieuwe hypotheken staat rente langer dan tien jaar vast

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 21 2021

■ Arto Vinkka (DNB)

Bij de bancaire verstrekking van nieuwe woninghypotheken blijft de lange rentevaste periode in populariteit toenemen. In juli 2021 is er bij 60 procent van de verstrekte woninghypotheken gekozen voor een rentevaste periode van langer dan tien jaar (figuur). Twee jaar eerder was dit nog slechts 36 procent.

De toename gaat voornamelijk ten koste van het aandeel van woning­hypotheken met een rentevaste periode van vijf tot en met tien jaar. Het aandeel van deze rentevaste periode is in hetzelfde tijdvak gedaald van 47 procent naar 26 procent. Het aandeel van variabele en rentevaste periodes tot vijf jaar is in dezelfde tijdspanne vrij constant gebleven op een relatief laag niveau van vijftien procent.

De alsmaar dalende rente voor woninghypotheken is hier een belangrijke verklarende factor. Consumenten kiezen voor zekerheid op de lange termijn door de lage rente zo lang mogelijk vast te zetten. De gemiddelde rente over alle looptijden op een nieuw afgesloten hypotheek bedroeg in juli 2021 1,62 procent. In juli 2019 was dit nog 2,21 procent.

Daarnaast speelt mee dat de premie die consumenten moeten betalen om de rente langer vast te zetten is gedaald. Zo is het verschil in de rente tussen een rentevaste periode van vijf tot en met tien jaar ten opzichte van een rentevaste periode van langer dan tien jaar in juli 2021 nog slechts 0,25 procentpunt. In juli 2019 was dit verschil nog 0,57 procentpunt.

Het afgenomen premieverschil kan worden verklaard doordat banken bij de verstrekking van woninghypotheken met een lange rentevaste periode meer concurrentie ervaren van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Institutionele beleggers begeven zich vaker op de hypotheekmarkt vanwege de relatief ruime marges op hypotheken. Doordat institutionele beleggers verplichtingen met een lange rentelooptijd hebben, is voor hen de verstrekking van leningen met lange rentevaste periodes interessant. Banken hebben in reactie op de toegenomen concurrentie in dit segment de tarieven verlaagd om marktaandeel te ­behouden.

Auteur