Ga direct naar de content

Ontevreden economen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 30 2021

Met behulp van een wereldwijde enquête onder 10.000 economische onderzoekers bepalen Falk en Andre of academici tevreden zijn met de staat van de economische wetenschap. Van de respondenten geeft 79 procent aan ontevreden te zijn met de huidige staat. Ze zouden willen dat onderzoek zich meer gaat richten op beleidsrelevant, multidisciplinair en risicovol onderzoek. Dit mag volgens de respondenten ten koste gaan van onderzoek dat zich richt op het vinden van causale verbanden en puur theoretisch werk.

Falk, A. en P. Andre (2021) What’s worth knowing? Economists’ opinion about economics. CESifo Working Paper, 9183.

Auteur