Ga direct naar de content

Beurzen en sectoren

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 6 1995

Jt

%J

CP
De sterke stijging van de index voor de sector Industrie is in overeenstemming met de conjunctuurontwikkeling. Deze sterk gediversificeerde, electrotechnische conglomeraten profiteren van de toenemende investeringsbereidheid, die later in de conjunctuurcyclus optreedt als de bestaande produktiecapaciteit goed is benut. Na eerder in de VS komt dit inmiddels ook duidelij- Internationale beurzen
Index
6
ker tot uitdrukking in de verbeterde orderposities en
maanden
obv taxaties ’95
21/09/95

winsten van Europese bedriiven als ASEA Brown Bova-

ri en Siemens. Veel Internationale beurzen stegen recentelijk tot recordhoogten door het vooruitzicht op aanhoudende, non-inflatoire economische groei.

Nederland

471,7

in NLG

K/W

Div %

12,2

+21,5%i 21,5

3,5

DAX

2287,3

18,1

18,0

17,4

2,6

Dwjones

4792,7

17,2

21,8

16,4

2,2

Nikkei225

18198,6

15,1

8,2

49,3

0,8

Duitsland
V. Staten
Japan

Internationale sectoren

AEX

lokaal

rn
70

M
m

Z
m

Z
GO
m
0
—i

Frankrijk
Sectorindices
Jan. 1994=100

Index % 6 maanden
20/9/95 I n $ in NLG

CAC40

1863,8

3,8

7,2

16,3

2,9

obv taxaties ’95
K/W Div. %

V. Koninkrijk

FT100

3561,5

13,6

15,7

15,4

3,4

Kontant

7982,9

16,9

17,1

11,9

3,7

Banca com.

650,3

10,6

19,2

16,3

2,2

m

IBEX35

3496,3

22,0

29,3

11,9

4,6

Z

Belgie

Automobiel

99,3

3,5

9,7

12

1,9

Italic

Banken

98,3

16,3

23,2

12.8

3,8

Spanje

96,1

16,4

23,3

12.5

3,4

Zweden

Affarsv.

1856,2

28,3

34,4

12,8

2,7

Inv. goederen

102,4

10,8

17,4

18

1,9

Australie

All Ord.

2162,4

14,4

20,4

12,3

4,0

Chemie

110,8

12,4

19,1

13.1

3,2

Zwitserland

SBC gen.

Metaal

Bouw

76,8

-1,6

4,2

14.8

3,8

Voeding

87,5

2,1

8,2

16.3

3,3

19,7

22,9

16,2

697,5

11,7

16,3

nb

2,1

Emerging markets

Industrie

1050,9

MSCI

Wereld

nb

104,2

19,2

26,3

17.6

2,6

Hongkong

Hang Seng

9631,0

13,7

18,2

10,5

3,7

Verzekering

93

14,5

21,3

14.7

2,8

Zuidkorea

Comp.Ex.

1009,5

6,6

12,1

21,2

1,2

Olie/Off shore

98,6

6,1

12,4

17.7

3,8

Taiwan

Weighted pr.

4994,4

-22,5

-23,5

24,9

1,0

Detailhandel

84,1

0,4

6,4

18.1

2,6

Singapore

Straits times

2109,7

1,5

4,9

18,2

1,5

Transport

83,8

2,3

8,4

12.6

4,6

Maleisie

KLSE Comp.

995,9

4,1

10,7

30,1

1,7

FIA Blue Chips*

98,2

8,5

14,9

15.6

3,1

Thailand

SET Index

1312,5

11,5

25,0

Mexico
* FIA Blue Chips index is samengesteld op basis van ruim 400
grote beursgenoteerde concerns in circa 25 landen. Sector-indices omgerekend in guldens.

Mexico Bank

2555,7

Brazilie

Brasil Bank
Buenos Bank

Argentinie

8,6
,-Q

2,0

~

76,4

18240,0

50,3

48,2

12,4

1,4

14608,7

17,3

21,9

15,0

3,9

nb

nb

Samenstelling winst banken sferk wisselend
De winstsamenstelling van Europese banken is de laatste jaren aran verandering onderhevig. Het resultaat van deze banken werd tot voor kort voofal bepaald doof de omvang van de kredietverlening en de marges op het aantrekken en uitzetten van middelen. Inkomsten uit andere activiteften zoals’effectenhandel en vermogensbeheer maakten een klein deel uit van het bankbedrijf.
Inmiddels zijn banken uitgegroeid tot conglomeraten met een breed dienstenpakket. Het winstaandeel van het stabiele kredietbedri^ neemt trendmatig af
ten gunste van sterk wisselende overige inkomsten. OndefJnvloed van de recessie kampten de Europese banken deafgelppen jarenmet winstdruk door
stagnerende kredietvraag, een toenemend aantal faillissementen en de onroerend-goedcrisis. Ondanks het conjunctuurherstel blijft de,kreDaarnaast zijn de.meeste markten ‘overbanked’, waardoor groei in het kredietbedrijf nauwelijks mogelijk is.
:

Rente-inkamsten als percentage van
de totale inkomsten van enkele representatieve Europese banken

65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

D 1992

,

HI 19951

,

^

|

=

=E

3=
•
.

Ter compensatie breiden veel banken de effectenhandel voor eigen rekeS»iss
ABN
Nafl Vest
ning uit. Deze genereerde in 1993 hoge winsten, maar in 1994 werd, door een
Bank
AMRO
onverwachte rentestijging, een torse inkomstendaling gemcasseerd. Als ihkomstenbron blijkt de handel voor eigen rekening uiterst yolatiel. Vooral van het
voor banken redelijk nieuwe ‘investment banking1, zoals de begeleiding van en deelname in de plaatsing van o.a. aandelen, wordt
een belangrijke winstgroei verwacht. Vooraanstaande Europese banken streven naar versnelde expansie hiervan. Doordat provisieinkomsten door het beursklimaat aan schommelingen onderhevig zijn en de winst uit finaneiele transacties sterk fluctueert, is het
resultaat uit ‘investment banking’ refatief instabiel. Kortpm, de winstsamenstelling van banken is niet meer wat het was.

DEZE PAGINA WORDT SAMENGESTELD DOOR FINANCIELE DIENSTEN AMSTERDAM (PDA).

ESB 27-9-1995

— f-

o
70