Ga direct naar de content

Beperkte inflatie door transitie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 3 2024

De EU kent een emissiehandelssysteem (ETS) waarbij elke producent rechten moet bezitten voor iedere ton CO2 die hij uitstoot. Dit systeem verhoogt de energieprijs, maar heeft weinig effect op de inflatie in de eurozone. Konradt et al. laten dit zien met een panel local projections approach van 2000 tot 2020. De EU streeft naar een vermindering van broeikasgassen met 55 procent in 2030. Om dit doel te halen, zal het beleid ambitieuzer moeten zijn dan het nu is. In het tweede deel van dit onderzoek wordt de prijs van uitstootrechten zo gesimuleerd dat het doel waarschijnlijk gehaald wordt. De inflatie zal daardoor elk jaar tussen 0,2 en 0,4 procentpunt hoger uitvallen.

Konradt, M., T. McGregor en F. Toscani (2024) Carbon prices and inflation in the euro area. IMF Working Paper, WP/24/31.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie