Ga direct naar de content

Belastingbeleid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 24 2024

Het bruto binnenlands product reageert sterker op een verandering van belastingen in hoogconjunctuur dan in laagconjunctuur. Ook zijn multipliers van belastingverhogingen groter dan van belastingverlagingen. Tot deze conclusies komen ­Huizinga en Katz naar aanleiding van een literatuurstudie. De bevinding dat belastingmultipliers procyclisch zijn en asymmetrisch, is  relevant voor het begrotings­beleid. Zo helpen lastenverlichtingen dus beperkt om een economie uit een recessie te krijgen: hogere overheidsbestedingen zijn effectiever.

Huizinga, A. en M. Katz (2024) Recente inzichten over belastingmultipliers. CPB Notitie, februari.

Auteur

Plaats een reactie