Ga direct naar de content

Belasting op crypto

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 13 2023

Sinds de belastingwetgeving voor cryptovaluta in de Verenigde Staten is aangescherpt, neemt belastingontwijking toe. Cong et al. laten dit zien met behulp van een difference-in-differences door handelaren uit de Verenigde Staten met buitenlandse handelaren te vergelijken voor en na 2018. Belastingbetalers verkopen verlieslatende cryptovaluta op het moment dat ze hun vermogen moeten aangeven. Zo kunnen ze de crypto’s die wel in waarde zijn gestegen wegstrepen tegen een verlies. De verlieslatende cryptovaluta worden kort hierna opnieuw gekocht. De belastingontwijking legt de onderontwikkelde belastingwetgeving op dit gebied bloot.

Cong, L.W., W.R. Landsman, E.L. Maydew en D. Rabetti (2022) Tax-loss harvesting with cryptocurrencies. NBER Working Paper, 30716.

Auteur

Plaats een reactie