Ga direct naar de content

Belangenverstrengeling

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 29 2023

Onderzoeken die worden gefinancierd door belanghebbende bedrijven worden minder vaak geciteerd dan vergelijkbaar onderzoek zonder een dergelijke financiering. Tot deze conclusie komen Leuz et al. met behulp van een difference-in-differences-analyse rondom de veranderingen in rapporteringseisen van de financiering in medische tijdschriften. Wanneer een auteur aangeeft te zijn gefinancierd door een medisch bedrijf, neemt het aantal citaties met zeven procent af ten opzichte van vergelijkbare auteurs die niet door een medisch bedrijf zijn gefinancierd. Ook artikelen die de auteurs eerder publiceerden, vóór de rapporteringsplicht, ontvangen vervolgens minder citaties. Deze bevinding wijst er volgens de auteurs op dat de eis om de financier te vermelden bij publicaties zinvol is: andere wetenschappers nemen de informatie in acht.

Leuz, C., A. Malani, M. Muhn en L. Jakab (2023) Do conflict of interests disclosures work? Evidence from citations in medical journals. NBER Working Paper, 30927.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie